Miljöpolicy

Miljöpolicy

Piluddens Båtklubb antog den 21 april 2012 en miljöpolicy som uppdaterats 2014.
Jakosbergs Båtsällskap, Kallhälls Båtklubb och Piluddens Båtklubb är ideella allmännyttiga föreningar vilkas ändamål är bland annat att sammansluta båtägare och andra båtsportintresserade personer och sköta hamn och varvsplats för medlemmarnas båtar.

Vi ska bedriva vår verksamhet med ansvar för miljön och ständigt arbeta med förbättringar genom att:

  • att minska utsläpp till luft och vatten och förebygga föroreningar.
  • att arbeta i framkant med båtmiljön genom att minst följa tillämpliga miljölagar och föreskrifter.
  • att fortsätta informera och utbilda våra medlemmar i miljökunskap och på så sätt påverka dem att göra rätt och välja det mest miljöanpassade alternativet.
  • att på ett miljöanpassat sätt sköta drift och underhåll av våra hamnar.
  • att värna vår natur och Mälaren som är vår dricksvattentäkt.