Kalender

Kalender

Januari

 • Styrelsemöte

Februari

 • Styrelsemöte
 • Kallelse till årsmöte skickas ut
 • Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet
 • Vårfakturering

Mars

 • Årsmöte i Kallhälls Folkets Hus
 • Konstituerande styrelsemöte + Styrelsemöte
 • Sista betalningsdag för vårens faktura är 31 mars
 • Bomiläggning

April

 • Styrelsemöte
 • Bomiläggning – arbetspass
 • Schema påmastning
 • Information om lyftavgifter skickas ut via e-post och SMS
 • Information om sjösättning skickas ut
 • Arbetsledarmöte inför sjösättningen

Maj

 • Styrelsemöte
 • Sjösättning (första söndagen i maj)
 • Erbjudande om båtplatser till Kömedlemmar skickas ut
 • Öppning av vår klubbholme Klintholmen – arbetspass
 • Gemensam städning av varvsområdena samt korvgrillning

Juni

 • Styrelsemöte
 • Arbetspass – slyröjning

Juli

 • Sommaruppehåll för styrelsen och arbetsledarna

Augusti

 • Styrelsemöte
 • Schema avmastning
 • Information om lyftavgifter skickas ut via e-post och SMS
 • Höstfakturering
 • Kräftskiva på övre varvet (knytis)

September

 • Styrelsemöte
 • Slyröjning på varvsområdena

Oktober

 • Upptagning (Torrsättning) första helgen i oktober, traktorbåtar lördag, kranbåtar söndag
 • Bomupptagning lördag 2 veckor efter upptagningen
 • Hamnen stängs 2 veckor efter upptagningen
 • Vattnet stängs av på varvet i slutet på oktober
 • Styrelsemöte – Valberedningen bjuds in

November

 • Styrelsemöte

December

 • Styrelsemöte