Klubbholmen

Välkommen till PBK:s klubbholme!

PBK arrenderar sedan många år ena halvan av Klintholmen. En stor T-brygga gör det lätt för alla att lägga till. På ön finns grillplatser, sittbänkar, bord, eldstäder, utedass, dansbana m.m. Du hittar ön här.

Klintholmen – Lättillgänglig för alla!

Då Klintholmen ligger relativt nära båtklubben når även båtar med runt 7 knops fart ön på ca 20 – 25 minuter. Klintholmen är vår egen lilla oas, väl värd att besöka med familjen. För de minsta finns sandlåda, gungor m.m. När du har besökt Klintholmen är vi tacksamma om du tar med allt skräp hem, då någon sophantering/hämtning inte finns på platsen.

Får vem som helst angöra Klintholmen?

Javisst! Men det är givetvis så att klubbens egenhändigt byggda T-brygga i första hand är till för våra medlemmars båtar. Om du inte är medlem i Piluddens BK är du ändå välkommen att angöra bryggorna och gå i land. Här får du nyttja vår grill, utedass, lekanordningar, bada mm. Använd kol i grillen och se till att elden är släckt ordentligt om du eldat i grillplatserna innan du lämnar. Veden är endast för medlemmarna! Ta också med ditt skräp från holmen! Tack för din omtanke!

Vid platsbrist kan man förtöja på öns västra sida vid badberget. Vid badberget finns det också ett antal iordningställda grillplatser.