Välkommen till PBK:s Klubbholmen!

PBK arrenderar sedan många år ena halvan av Klintholmen. En stor T-brygga gör det lätt för alla att lägga till. På ön finns grillplatser, sittbänkar, bord, eldstäder, utedass, dansbana m.m.

Klintholmen – Lättillgänglig för alla!

Då Klintholmen ligger relativt nära båtklubben når även båtar med runt 7 knops fart ön på ca 20 – 25 minuter. Klintholmen är vår egen lilla oas, väl värd att besöka med familjen. För de minsta finns sandlåda, gungor m.m. När du har besökt Klintholmen är vi tacksamma om du tar med allt skräp hem, då någon sophantering/hämtning inte finns på platsen.

Får vem som helst angöra Klintholmen?

Javisst! Men det är givetvis så att klubbens egenhändigt byggda T-brygga i första hand är till för våra medlemmars båtar. Om du inte är medlem i Piluddens BK är du ändå välkommen att angöra bryggorna och gå i land. Då är dagavgiften 30 kronor per dag. Övernattar du är dygnsavgiften 60 kr per dygn. Du betalar enklast med Swish till nr: 1231999853. Har du inte Swish betalar du in avgiften till bankgiro: 774-3503. Ange ditt namn och datum när du var här. Här får du nyttja vår grill, utedass, lekanordningar, bada mm. Använd kol i grillen och se till att elden är släckt ordentligt om du eldat i grillplatserna innan du lämnar. Veden är endast för medlemmarna! Ta också med ditt skräp från holmen! Tack för din omtanke!

Vid platsbrist kan man förtöja på öns västra sida vid badberget. Vid badberget finns det också ett antal iordningställda grillplatser.

Arbetspass på Klintholmen i september 2020

Under lördagen den 26 september var vi ett tappert gäng som stängde ner klubbholmen för säsongen. 5 var kallade, 4 kom + ö-ansvarig. Alla möbler och utrustning lades under presenningen. Sly röjdes, grillplatsen städes, mulltoan tömdes, flaggstången togs ner och en hel del annan småpyssel och städning genomfördes för att möjliggöra en bra start till nästa säsong. Hälsningar från Ö-ansvarig

 Arbetspass på Klintholmen i september 2020

Lördag den 19 september var ett litet men tappert gäng om 3 (delar av bryggruppen) som inledde arbetet med vår gamla dansbana. Jobbet som är gjort nu är själva rivningen vilket är en förutsättning inför kommande bygge. Planen var att vi skulle hinna bygga i år, men detta har tyvärr inte varit möjligt då både pandemin gjort oss försiktiga och gruppens kalendrar inte kunnat synkas. Nya tag nästa säsong.

Bryggan fixades under sommaren 2019

Vinter, väder och vind hade medfört att bryggan var sned och illa däran. Ett riktigt kämpalag rätade upp, renoverade och spikade ny landgångssida av den stora T-bryggan under sommaren 2019. En berömvärd insats och stort tack till hela arbetslaget.