Bli medlem

Bli medlem

Du som söker bryggplats (dvs. ansöker om att bli båtmedlem) ska först anmäla dig som kömedlem genom att fylla i formuläret nedan och betala in kömedlemsavgiften på 500 kr. Observera att det är först när aktuell avgift betalats, som registrering i klubbens register görs.

Piluddens båtklubb erbjuder tre typer av medlemskap: Båtmedlem, Kömedlem och Familjemedlem, alla med olika avgifter. Båtmedlem kan man bli först efter att ha varit kömedlem. Medlemsavgiften för båtmedlem är 800 kr per år. Årlig brygg- & varvsavgift varierar beroende på båtens storlek. Mer information om klubbens olika avgifter hittar du här.

När du fyllt i formuläret klickar du på ”Skicka”, glöm inte att betal in aktuell kömedlemsavgift på 500 kr till klubbens bankgiro: 774-3503. Ange både namn och telefonnummer hem som referens på inbetalningen. Kötid för tilldelning av bryggplats räknas från och med betalningsdagen. Om du inte erhåller bryggplats första året utgår en årlig köavgift på 500 kronor per kalenderår som faktureras från klubben. Ingen återbetalning sker av köavgiften det år man tilldelas bryggplats. Beroende på olika faktorer kan du trots allt bli erbjuden en plats inom relativt kort tid.

En årlig medlemsavgift utgår med 800 kr per båtmedlem. Inträdesavgiften för ny båtmedlem är 4000 kr från och med 2023.

Du som söker medlemskap som Familjemedlem fyller i detta formulär.

Bli kömedlem

Personuppgifter


Jag vill gärna bidra med:

Båtuppgifter


Material
Kategori
Gift- och biocidfri bottenfärg
Piluddens Båtklubb accepterar inte båtar målade med färg innehållande biocider
Försäkrad
Jag bekräftar att jag tagit del av PBK:s gällande Stadgar och Förordningar
Klicka på “Skicka” och glöm ej att betala in 500 kr till Bankgiro 774-3503.
OBS! Ange både  namn och telefonnummer som referens på inbetalningen.