Avgifter

Avgifter

Bryggplatserna är indelade i 5 storlekar, roddbåtar samt typ 1 – 4. Maximimåtten i varje klass finns angivet i tabellen nedan tillsammans med avgifterna. Tänk på att det är båtens totala mått som gäller d.v.s. att badbrygga, bogspröt, eller andra utstickande påbyggnader alltid skall inräknas i det angivna totala längdmåttet.

För båtmedlemmar med både bryggplats på sommaren och varvsplats på vintern gäller följande avgifter, fakturering sker halvårsvis:

KategoriMaxmått (m)Avgift per halvår (kr)
Roddbåt4,5 x 1,751135
Typ 16,0 x 2,101665
Typ 28,0 x 2,602390
Typ 39,0 x 3,003040
Typ 410,0 x 3,503425

För båtmedlemmar med endast bryggplats på sommaren gäller följande avgifter:

KategoriMaxmått (m)Avgift per år (kr)
Roddbåt4,5 x 1,751665
Typ 16,0 x 2,102415
Typ 28,0 x 2,603390
Typ 39,0 x 3,004270
Typ 410,0 x 3,504970

Avgifterna faktureras och betalning sker mot faktura som skickas som pdf-fil till medlemmarnas angivna e-mailadress.

Vid klubbens årsmöten beslutas om eventuell justering av avgifterna.

Klubbens avgifter vid medlemskap

Inträdesavgift

Inträdesavgiften för nya båtmedlemmar är 4 000 kr från och med 2023. Det är ett engångsbelopp som erläggs i samband med att man beviljas medlemskap och tilldelas bryggplats i klubben.

Årlig medlemsavgift

Medlemsavgiften är 800 kr per kalenderår för båtägande medlem. 200 kr i medlemsavgift uttas för familjemedlem som ansöker om medlemskap i klubben. Medlemsavgiften uttas från och med året då man beviljas medlemsskap och tilldelas bryggplats i klubben.

Sjösättnings- och upptagningsavgift

Sjösättnings- och upptagningsavgiften är 1 000 kr per lyft för de som har sin båt på Piluddens varvsområde.

Låssäkerhet med elektroniskt kodade nycklar

Till klubbens anläggning och utrymmen används kodade nycklar. I samband med tilldelning av bryggplats erlägger medlemmen en deposition för sin nyckel på 1 000 kr från och med 2018. Depositionen återbetalas när nyckeln återlämnas vid t.ex. utträde ur föreningen. Nyckeln spärras även vid utträdet och blir därmed helt obrukbar. Detta ger maximal säkerhet då inga fungerande nycklar är på drift.