Stadgar och förordningar

Båtklubbens stadgar och förordningar

Verksamheten inom båtklubben styrs av:

Det är varje medlems skyldighet att känna till och följa innehållet i dessa regelverk. Vi rekommenderar även dig som söker medlemskap och båtplats att studera regelverkens innehåll redan nu, så blir du lite bekant med hur vår verksamhet fungerar och vilka skyldigheter man har som medlem och båtägare i vår båtklubb.