Lyftschema 7 & 8 oktober

Traktor och Kran
Som vanligt lyfts de större båtarna (över 2,5 ton) med inhyrd kran, övriga båtar lyfts med klubbens
traktor.
Tampar ska vara förberedda i för och akter så arbetsledarna kan hålla båten still medan den
transporteras vid lyftet
Lyften görs enligt zonindelningen nedan.
Båtar som inte hade varvsplats förra säsongen tilldelas plats under dagen av varvschefen.