Utökad avfallshanteringen på klubben!

Avfallshantering på Piluddens BK

2024.05.24

Bakgrund

Piluddens Båtklubb har av Kommunen varit ålagda att utarbeta en ny Avfallshanteringsplan enligt TSFS 2023:12.

I det 3 kap. 12§ förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg framgår att ”den som ansvarar för en mottagningsanordning i en fritidsbåthamn ska se till att det finns en upprättad och godkänd avfallshanteringsplan”.

Avfallshanteringsplanen godkändes 2024-03-21 och gäller fram till 2029-03-22 då den ska reviderad.

Nyheter

De nya återvinningsbehållarna står vid Miljöstationen (den blåa containern) på övre varvet. På behållarna finns dekaler med exempel på vad som får kastas och vad som inte får kastas.

OBS!
endast förpackningsmaterial för återvinning får kastas i nedanstående behållare
.

Papp och kartong

Plastförpackningar

Metallförpackningar

Glas ofärgat

Glas färgat

Ovanstående återvinningsbehållare töms, på avrop, av PreZero.

Matavfall läggs i den bruna tunnan, OBS! endast papperspåsar får användas till matavfallet.  Kom ihåg att ta med egen papperspåse när du ska ut med båten. Om du har glömt finns papperspåsar i en låda (av återvunnen plast) uppsatt. Töms av kommunen.

Plastpåsar får absolut inte användas och föranleder till extra avgift från Kommunen som tömmer denna behållare.

De två gröna behållarna för ”hushållsavfall” kan komma att dras in av Kommunen. Töms för närvarande av kommunen.


Miljöfarligt Avfall –
får absolut inte läggas i behållarna för återvinning.
Miljöfarligt avfall skall som tidigare till Miljöstationen (lilla blå containern). Plastdunkar som innehåller miljöfarligt avfall (olja, diesel, lösningsmedel, glykol o s v) ska tömmas i de uppmärkta tunnorna inne i Miljöstationen (den blå containern). Plåtburkar lämnas i tunna för plåtburkar i miljöstationen.

Tomma plastdunkar/plastflaskor som innehållit miljöfarligt avfall lämnas i särskild låda utanför miljöskåpet.

Båtbatterier lämnas i särskild låda utanför miljöskåpet.

Övrigt avfall

Övrigt avfall som inte faller under ovanstående skall av medlemmarna lämnas till kommunal miljöstation, t.ex Görvälns Återvinningsstation.

Sådant kan till exempel vara;

Bildäck

Brännbart som stoppade möbler, båtkapell, mattor, gummimadrasser, badbollar, plast och gummislangar, frigolit, sopsäckar, skumplast och liknande.

Elektriska och elektroniska produkter i metall lämnas som el-avfall.

Fönster, glasskivor, spegelglas, bil- och båtrutor, dricksglas och skålar, laminerat och härdat glas.

Metall som inte är förpackningar såsom motordelar, offeranoder, verktyg, bultar, beslag, barnvagnar, aluminium, rostfritt stål, stålrörsmöbler, plåt, stekpannor, bestick och plåthinkar mm

Tidningar

Mineralull, porslin och keramik

Brädor, rivningsvirke, dörrar, masonit, spånskivor, trämöbler (även målade)

Vid tveksamhet finns ”Sorteringsguide” på SÖRABS hemsida.

Låt oss alla hjälpas åt att se till att Miljöstationen, nu utökad med de nya behållarna, sköts väl!

Gemensam vårstädning på varvet lördag 18 maj kl 10-12

Ett ypperligt tillfälle att träffa gamla och nya medlemmar och knyta nya bekantskaper!

Samling vid klubbstugan kl 10.00. Vi ska plocka bort skräp och göra varvet fint. Ta gärna med egna handskar, övriga redskap finns på klubben.

Efter avslutat arbete bjuds det på grillad korv & bröd, dryck.

Välkomna!
Styrelsen


Sjösättning söndag 5 maj 2024

Som vi har längtat!
Nu på söndag den 5 maj är det äntligen dags för sjösättning🌞
Information har tidigare skickats ut via mail. Tänk på att dyka upp i tid inför din sjösättning.
Viktigt innan sjösättning, visa upp ditt försäkringsbevis i klubbstugan och betala sjösättningsavgiften.
Se till att ha 2 st tampar redo i fören och aktern.
Kranen börjar kl.07.00 med de större båtarna och vid ca. 9.30 börjar traktorn att lyfta de mindre båtarna .

Vi ses på söndag😊

Datum för våren 2024

  • Elen på varven sätts på 25/3
  • Från 28/3 kommer vårens arbetspass kunna bokas, alla pass läggs inte ut direkt.
    Varje gång nya pass kommer ut skickas det ut mejl till dem som inte fullgjort sitt arbetspass.
  • Vattnet på varven sätts på 13/4
  • El och Vatten i hamnen sätts på 13/4
  • Vårstädningen på varvet, som är en obligatorisk aktivitet i klubben, sker i år 18/5