Sommarbrev från Piluddens ordförande till alla medlemmar

är utskickat via mail. Har du inte fått mail så logga in i BAS och kontrollera att din mailadress stämmer.