Utökad avfallshanteringen på klubben!

Avfallshantering på Piluddens BK

2024.05.24

Bakgrund

Piluddens Båtklubb har av Kommunen varit ålagda att utarbeta en ny Avfallshanteringsplan enligt TSFS 2023:12.

I det 3 kap. 12§ förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg framgår att ”den som ansvarar för en mottagningsanordning i en fritidsbåthamn ska se till att det finns en upprättad och godkänd avfallshanteringsplan”.

Avfallshanteringsplanen godkändes 2024-03-21 och gäller fram till 2029-03-22 då den ska reviderad.

Nyheter

De nya återvinningsbehållarna står vid Miljöstationen (den blåa containern) på övre varvet. På behållarna finns dekaler med exempel på vad som får kastas och vad som inte får kastas.

OBS!
endast förpackningsmaterial för återvinning får kastas i nedanstående behållare
.

Papp och kartong

Plastförpackningar

Metallförpackningar

Glas ofärgat

Glas färgat

Ovanstående återvinningsbehållare töms, på avrop, av PreZero.

Matavfall läggs i den bruna tunnan, OBS! endast papperspåsar får användas till matavfallet.  Kom ihåg att ta med egen papperspåse när du ska ut med båten. Om du har glömt finns papperspåsar i en låda (av återvunnen plast) uppsatt. Töms av kommunen.

Plastpåsar får absolut inte användas och föranleder till extra avgift från Kommunen som tömmer denna behållare.

De två gröna behållarna för ”hushållsavfall” kan komma att dras in av Kommunen. Töms för närvarande av kommunen.


Miljöfarligt Avfall –
får absolut inte läggas i behållarna för återvinning.
Miljöfarligt avfall skall som tidigare till Miljöstationen (lilla blå containern). Plastdunkar som innehåller miljöfarligt avfall (olja, diesel, lösningsmedel, glykol o s v) ska tömmas i de uppmärkta tunnorna inne i Miljöstationen (den blå containern). Plåtburkar lämnas i tunna för plåtburkar i miljöstationen.

Tomma plastdunkar/plastflaskor som innehållit miljöfarligt avfall lämnas i särskild låda utanför miljöskåpet.

Båtbatterier lämnas i särskild låda utanför miljöskåpet.

Övrigt avfall

Övrigt avfall som inte faller under ovanstående skall av medlemmarna lämnas till kommunal miljöstation, t.ex Görvälns Återvinningsstation.

Sådant kan till exempel vara;

Bildäck

Brännbart som stoppade möbler, båtkapell, mattor, gummimadrasser, badbollar, plast och gummislangar, frigolit, sopsäckar, skumplast och liknande.

Elektriska och elektroniska produkter i metall lämnas som el-avfall.

Fönster, glasskivor, spegelglas, bil- och båtrutor, dricksglas och skålar, laminerat och härdat glas.

Metall som inte är förpackningar såsom motordelar, offeranoder, verktyg, bultar, beslag, barnvagnar, aluminium, rostfritt stål, stålrörsmöbler, plåt, stekpannor, bestick och plåthinkar mm

Tidningar

Mineralull, porslin och keramik

Brädor, rivningsvirke, dörrar, masonit, spånskivor, trämöbler (även målade)

Vid tveksamhet finns ”Sorteringsguide” på SÖRABS hemsida.

Låt oss alla hjälpas åt att se till att Miljöstationen, nu utökad med de nya behållarna, sköts väl!