Category Archives: Uncategorized

Grindarna

Tänk på att låsa grindarna på varvsområdet – även när ni befinner er på området. Om någon grind mot förmodan skulle stå öppen så har alla ett ansvar att låsa den – för säkerhetens skull!

Reviderade handlingar till årsmötet

Inför årsmötet den 28 mars för alla båtägande medlemmar har vi kompletterat den reviderade handlingsplanen för hur HAV:s riktlinjer kommer att uppfyllas av klubben. Kompletteringen beror på att Järfälla kommuns miljöförvaltning lämnat synpunkter på handlingsplanen. I årsmöteshandlingarna finns även nu underskriven revisionsberättelse och signerade bokslutshandlingar. Handlingarna finns under medlemssidorna: Medlemssida – Piluddens Båtklubb (piluddensbatklubb.com)

Alla båtägande medlemmar ska ha fått en Teams-länk för att ansluta digitalt till årsmötet den 28 mars kl. 15.30.

Årsmöteshandlingar

Nu finns kallelse med samtliga årsmöteshandlingar under medlemssidorna här på hemsidan. Ett mail kommer även att skickas ut med årsmöteshandlingarna inom kort till alla båtägande medlemmar.

Senare får ni även ett separat mail av vår IT-ansvarig med länk till mötet som sker via Teams.

Observera att mötet kommer att ske helt digitalt via Teams på grund av rådande pandemi. I möteshandlingarna finns instruktion hur man ansluter och att tänka på under mötet för att undvika störningar. Ni kan läsa dokumentet här nedan också.

Ett exemplar av dagordningen och möteshandlingarna finns även i klubbstugan på varvet.

Arbetspass bomisättning

Äntligen kan vi se tecken på att våren är på “G”! Vi står inför det vanliga arbetet med att få bommarna i vattnet, detta i form av 2 arbetspass.

Pass nr 1  (Ap1) den 10 april 10.00-14.00. med 25 man på bryggorna.

Pass  nr 2 (Ap2) den 11 april 10.00-14.00. med 25 man på bryggorna.

Vänta inte med att boka er för dessa pass, det är viktigt att vi fyller upp passen snabbt så att vi i styrelsen kan känna en trygghet i att detta kommer att fungera. Tänk på att dessa pass är relativt tunga så om ni har en dålig rygg så kommer det andra pass där man inte behöver lyfta. Arbetshandskar, varma kläder och en mössa brukar vara skönt om det blåser. Glöm inte heller flytvästen!

Ni bokar arbetspassen som vanligt på Båtunionens hemsida. Om ni inte har gjort det tidigare finns manual med instruktion hur ni gör det här på vår hemsida under fliken “Om PBK” och valet “Vakt & Arbetspass”.

Sorgebesked

­Det är med stor sorg och saknad som vi måste meddela att vår ordförande i Piluddens Båtklubb Wallde Johansson avled hastigt i söndags den 7 mars.

Våra tankar går till Walldes anhöriga.

Styrelsen för Piluddens Båtklubb

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas du som båtägandemedlem i Piluddens Båtklubb till vårt årsmöte söndag den 28 mars 2021 kl. 15.30 – ca 18.00.
Mötet kommer att hållas digitalt på grund av rådande pandemi.

Ur dagordningen:

  1. Verksamhetsberättelse för 2020
  2. Bokslut och ekonomisk redovisning för 2020
  3. Fastställande av avgifter och budget 2021
  4. Val av styrelseledamöter och övriga funktionärer
  5. Handlingsplan för uppfyllande av HAV:s riktlinjer
  6. Eventuella motioner och förslag
  7. Aktuell information och övriga ärenden

Observera att motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars 2021.

Komplett dagordning med handlingar tillsammans med instruktion om hur man ansluter till mötet kommer att skickas ut senast två veckor före årsmötet.

Välkomna till ett annorlunda årsmöte i år hälsar Styrelsen i Piluddens Båtklubb!

Test av båtbottenfärg

Nu är testningen av båtskroven på de båtar som står på klubbens varvsområde genomförd. Styrelsen kommer att bjuda in Järfälla kommuns miljöansvarig till styrelsemötet i februari för att klargöra vilka krav som kommunen har och hur de ser ut. Ni kan läsa rapporten under “Hamnen/Varvet” och valet “Klubbens miljöarbete” .