Category Archives: Uncategorized

I helg är det upptagning av båtarna 1-2 oktober

Glöm inte att läsa igenom informationen i föregående inlägg, lite längre ner här på hemsidan om upptagningen av båtarna nu i helg den 1-2 oktober. Under fliken “Hamnen/Varvet” och “Upptagning/Sjösättning” här på hemsidan finns också listor över när din båt preliminärt beräknas att lyftas antingen med traktor eller med kran. Observera att det är cirkatider så kom i tid! Glöm inte heller att boka in er på arbetspassen så att vi kan göra hamnen redo för vintern och för den nya bryggan!

Väl mött till helgen!

Glöm inte att boka arbetspass!

Inför höstens bryggbyte och bomupptagning kommer det att behövas många medlemmar. Vi måste alla hjälpas åt nu. Så gå in och boka dig på ett pass på Båtunionens hemsida så snart som möjligt!

Om du inte vet hur du gör så finns instruktion på vår hemsida under fliken “Om PBK” och valet “Vakt- & arbetspass”.

Båtupptagning 1-2 oktober

Båtsäsongen lider mot sitt slut och torrsättningen den 1 och 2 oktober närmar
sig. Nedan har vi listat de saker som är viktiga att komma ihåg!
Innan torrsättningen:

 1. Alla y-bommar ska vara rena från tampar, tamphållare och skydd.
  (lättast att ta bort när båten ligger i vattnet) Det som sitter kvar på
  bommarna vid bomupptagningen 8-9 oktober kommer att skäras loss
  och kastas.
 2. Trekanterna (som du har märkt med namn) läggs under taket vid
  vakttornet.
 3. Du som själv tar upp din båt innan 1 oktober och har vinterplats på
  varvet MÅSTE först kontakta varvschefen Kenneth Stenberg
  tfn: 070-105 84 12 för att få besked om var du kan ställa din båttrailer.
  Båten får INTE täckas innan upptagningshelgen (om trailern behöver
  flyttas).
 4. Alla båttrailers MÅSTE vara upplåsta den 1 oktober kl 07.00 så att
  omflyttning kan ske om så behövs.

  Torrsättning 1-2 oktober Kom i god tid innan ditt lyft!
  Båtar som lyfts med traktor går upp 1 oktober. Alla ”trailerbåtar” kommer att
  ligga på övre varvet och i ”tarmen” på nedre varvet. ”Bockbåtar” kommer att
  ligga vid den lilla vaktstugan vid upptagningsbryggan.
  Båtar som lyfts med kran går upp 2 oktober

  Nedanstående gäller för båda torrsättningsdagarna
  Uppvisande av försäkring (om du inte har mailat den till Tom) sker i Klubbhuset
  från kl 06.30. Gäller även de som lyfter själva. Du som betalat lyftavgiften får
  din ”Lyftbiljett” som sedan lämnas till Päivi vid lyftbryggan.
  Du får även 3 st etiketter med ditt medlemsnummer och namn på.
  Dessa etiketter är den nya ID-märkningen som ska sitta på den högra
  (styrbord) sidan i fören på båten, vaggan/bocken, trailern.
  Inga båtar får ligga kvar i hamnen efter 2 oktober!

  Efter torrsättningen
  Brygga 1 är såld till Kungsängens BK och kommer att hämtas den 17 oktober.
  Ny betongbrygga anländer under våren 2023.
  Vi behöver alla hjälpas åt att fylla 8 st arbetspass för att allt ska funka smidigt!
  50 medlemmar till de 5 arbetspass (9-10 oktober) som krävs för att ta upp alla
  bommar. Flytta bommarna från brygga 1 och packa ihop dem på övriga
  bryggor, där de kommer att ligga till våren då den nya betongbryggan
  anländer.
  16 medlemmar till de 3 arbetspassen (15 oktober) Brygga 1, ta bort fästen,
  gångbrädor, förankringskättingar och få hela bryggan redo inför flytten till
  Kungsängen.
  Arbetspassen finns att boka i BAS fr o m 23 september.

  Väl mött med hopp om vackert väder i oktober!
  Thomas, ordförande
  Åsa, sekreterare

Viktigt inför båtupptagningen 1-2 oktober

Alla, som lyfter med traktor eller kran hösten 2022, betalar lyftavgift, dvs även de med ”fria
lyft”. (De med fria lyft kompenseras senare med ett arvode, som ger samma nettoeffekt efter
skatt, som kostnaden för det fria lyftet.) Inbetald lyftavgift ger rätt till upptagning vid ordinarie tillfälle, dvs lördag – söndag 1 – 2 oktober.
Upptagning vid annat tillfälle kan medges av ordföranden. Kostnaden för upptagning vid
annat tillfälle är 1 500 kr om lyftet görs med Piluddens traktor. För båtar som måste lyftas av
inhyrd kran debiteras vad klubben får betala för inhyrningen. (Klubben bokar tid efter
överenskommelse med respektive båtägare.)

Praktiska anvisningar:
Lyftavgift 750 kr inför upptagning vid ordinarie tillfälle inbetalas så att det finns bokfört på
klubbens bankkonto senast tisdag 20 september till bankgiro 774–3503 eller Swish 123 199
98 53.
Information om betalning av lyftavgift för upptagning vid annat tillfälle lämnas i samband
med överenskommelse om sådan upptagning.

Anvisningar för BÅTÄGARE MED VINTERFÖRVARING PÅ PILUDDENS VARSOMRÅDE, dvs även för er
som lyfter själva: Före upptagning ska båtägaren ha visat upp kvitto på betald båtförsäkring. Kan göras genom uppvisande av kvitto i klubbstugan lördag – söndag 2 – 3 oktober eller genom inskickande via
mejl av scannat eller fotat kvitto till kassören tom@sagerberg.com senast 3 oktober.
Medlem, som skickar in kvitto med mejl enligt ovan ska också logga in på BAS och kontrollera
att de egna adressuppgifterna stämmer.
Med vänliga hälsningar
Tom Sagerberg
Kassör

Nytt utseende på Båtunionen

Båtunionen har uppdaterat sin hemsida så det ser annorlunda ut när du loggar in och ska boka vakt- och arbetspass. På klubbens hemsida under fliken “Om PBK” finns valet “Vakt- och arbetspass”. Där finns en manual med instruktioner om hur du gör när du ska boka vakt- eller arbetspass.

Skrota din båt?

Just nu kan du göra det kostnadsfritt. På webbplatsen Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt på ett miljömässigt sätt – kostnadsfritt. Läs mer här:

Viktigt – inga båtar i hamnen 3 oktober

Efter torrsättningen (upptagningen) 1-2 oktober skall hamnen vara tom på båtar. Alla båtar skall vara borta från hamnen den 3 oktober. Detta på grund av omfattande hamnarbeten. Så ni som tar upp själva, ta upp tidigt så slipper ni stressa i sista minuten.

Med vänlig hälsning
Hamnkapten
Bernth Lek