Category Archives: Uncategorized

Trivselkommittén

Hej alla Piluddare!

Tack vare stort engagemang har vi nu lyckats hitta kandidater till samtliga roller utom en:

Vi behöver en sista person till trivselkommittén så att den blir fulltalig med 4 personer.

Är detta en roll du kan tänka dig bidra med under den kommande säsongen? 
Tveka inte att höra av dig: jens@bohlin.se / 070-282 66 80

Valberedningen i Piluddens båtklubb gm

Jens och Per

Viktigt från valberedningen

Vi från valberedningen undrar om du kan tänka dig att engagera dig i vår båtklubb under den kommande säsongen? Det finns en stor vilja bland klubbens medlemmar att bidra och vi är mycket nöjda över den lista med medlemmar som vi avser presentera på årsmötet. Men, vi saknar fortfarande förslag på några viktiga roller som årsmötet måste utse: Revisorsuppleant och arbetsledare. Vi ser också gärna att fler kan ställa upp i trivselkommittén.  Kan du tänka dig att ställa upp för klubben? -Tveka inte att höra av dig. Ring 070-282 66 80 eller skicka en intresseanmälan till jens@bohlin.se

Arbetsledare

Som arbetsledare deltar du tillsammans med övriga arbetsledare i planeringen av klubbens arbetspass som du sedan ansvarar för att genomföra. Som arbetsledare behöver du inte gå vakt- eller arbetspass och du har fri upptagning och sjösättning.

Revisorsuppleant

Föredrar du balansräkning framför bomupptagning? Då är detta för dig. Som revisorssuppleant är du reserv om någon av de två ordinarie revisorerna av någon anledning inte kan fullgöra sina uppgifter, dvs att granska klubbens ekonomiska redovisning. Det krävs ingen särskild utbildning. Som revisorsuppleant är befriad från arbetspass.  

Trivselkommitté

Gillar du att skapa trivsel, ordna fika och andra festligheter? Nu har du chansen att träffa likasinnade! Anmäl ditt intresse för klubbens viktigaste kommitté. Som deltagare i trivselkommittén är du befriad från arbetspass.

mvh
Jens och Per, Valberedningen Piluddens båtklubb

Kallelse till årsmöte 2023

Härmed kallas du som båtägande medlem i Piluddens Båtklubb till vårt årsmöte
söndag den 19 februari 2023 kl. 15.00 – 17.00.
Mötet hålls i Folkets hus, Kallhälls centrum.

Observera att motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 29 januari 2023 kl. 14.00.

Under fliken “Om PBK” finns valet “Medlemssida” och därunder valet “Årsmöten”, kommer samtliga möteshandlingar att läggas ut inför mötet.

Välkomna hälsar Styrelsen i Piluddens Båtklubb!

Ordförande har ordet…

December 2022
Året går mot sitt slut och det finns ett par saker vi vill informera om.
ID märkningsetiketterna till båt och bockar/vagga/stöttor. På båten ska etiketten sitta i fören på den högra (styrbord) sidan.
Vid torrsättningen delades etiketterna ut, även till de som själva tog upp sina båtar. Trots det är det många båtar som fortfarande inte är märkta!
22 medlemmar inte har hämtat sina etiketter (dessa ligger på bordet i Klubbhuset).
ALLA båtar som har vinterplats SKA var märkta med namn och medlemsnummer.
Anledningen att vi tjatar om detta är att när nattvakten upptäcker något problem med t ex avblåst presenning, vattenfylld sittbrunn eller en ställning som har havererat. Så är det omöjligt att kontakta båtägaren om båten inte är märkt.
Elstolparna på varvet stängs av under perioden 13 december – 28 februari
Anledningen är förstås att elpriset skjutit i höjden. Den som behöver underhållsladda batterierna får ta hem dem och ladda hemma.
Den nya Brygga 1 är nu beställd och kommer att levereras senast 31 mars (om det är isfritt).
Årsmötet 2023 kommer att hållas i Nya Folkets Hus i Kallhälls Centrum söndag 19/2 kl. 15-17
Har du redan nu ett förslag på någon förbättring eller förändring i klubben skicka in en motion via e-post till styrelsen.
Styrelsen önskar alla ”Piluddare” en God Jul & Ett Gott Nytt År!!

Reviderad vaktinstruktion

Nu finns en reviderad vaktinstruktion att läsa igenom inför vaktpassen.
Kom ihåg att alla båtägare ska göra ett obligatoriskt arbetspass på minimum 4 timmar och maximum 8 timmar/år. Vid oförutsedda händelser som kräver extra arbetsinsats måste alla hjälpas åt att ställa upp för att lösa situationen t ex allt extraarbete som uppkom då brygga 1 frös sönder i vintras.

Vattnet stängs på varvet

På fredag den 28 oktober stängs vattnet på varvet inför vintern hälsar Varvsteamet.

Ordförande har ordet

Vår ordförande har skickat mail till alla medlemmar. Glöm inte att läsa det! Brevet finns också här nedan:

Stort tack till alla som jobbade på upptagningsdagarna i helg. Ett storartat arbete där många slet hårt för att vi som ligger på varvet ska få upp våra båtar för sin vintersömn.