Category Archives: Uncategorized

Storstädning av varvet

För alla medlemmar – Kom på storstädning av varvet på söndag den 19 juni kl. 10-12, allt som inte är märkt enligt tidigare instruktion kommer att städas bort. Samling vid klubbstugan. Vi avslutar storstädningen med grillning 🙂

Märkning av tillhörigheter på varvet ska vara ihopsamlade och märkta innan den 16 Juni annars slängs dem! Även fordon som parkeras på varvet skall vara märkta med ett namn och telefonnummer.

Arbetspass Klintholmen

Nu finns arbetspass att boka för Klintholmen på Båtunionens hemsida. Arbetspasset sker lördag 18 juni 5 pers. Ögruppen leder arbetet. Samling i hamnen 09.30, åter~15.30. Ni som inte bokat arbetspass tidigare hittar en instruktion här.

Var uppmärksam på varvet!

Piluddare!

Vi har nu lyft upp alla flytblock från brygga 1 på nedre varvet. Blocken är mycket instabila så undvik att klättra, gå emellan blocken eller ens gå i närheten av dessa. Tunga betongsjok kan när som helst rada ner från dem.

Med vänlig hälsning

Lyftvaffe

Lelle, Crille och Mattis

Miljöstationen och avfallshantering

Tyvärr visar det sig vid kontroll att det finns mycket att förbättra vad gäller efterlevnaden av regler
samt ordning och reda i största allmänhet i och kring vår miljöstation på övre varvet. Vid två
kontrolltillfällen har det visat sig att behållaren för tomma olje- och glykolbehållare används till att
slänga allt möjligt, från hundbajspåsar till plastmöbler.

Läs bifogat dokument med bilder

Dykinsatser på söndag 22 maj

Nu på söndag 22 maj kommer fler än 10 dykare att genomföra en bottenstädning mellan kl.10.00-14.00.
Iakttag dykarflaggen och övriga uppmaningar

Ett arbetspass på 5 pers. finns att boka. Arbetet kommer att bestå i att vara dykarna behjälpliga med
fynden förpassa dem till säckarna. Lämplig klädsel är nog “galonbyxor”, stövlar och kraftiga handskar.

Du bokar arbetspasset via Båtunionens hemsida – Klicka på “Bas” som finns längst upp till höger. Under “Om PBK” finns instruktion hur du bokar arbetspass.

Bernth Lek
Hamnkapten
Piluddensbåtklubb
0739-317541

P-förbud på nedre varvet

När vi mastar på båtarna behöver vi svängrum för att hantera långa och tunga master. Därför är det P-förbud på nedre varvsplanen mellan mastskjulet och sjösättningsbryggan under de dagar då vi mastar på segelbåtarna.

Under hela perioden undvik att parkera omedelbart framför mastskjulet.

 Påmastning kommer att ske följande tider

·      torsdag den 12 maj fram till kl 16:00

·      lördag den 14 maj fram till kl 13:00

·      tisdag den 17 maj fram till kl 21:00

·      torsdag den 19 maj fram till kl 21:00

·      lördag den 21 maj fram till kl 13:00

Med vänliga hälsningar

Mattis

Mastansvarig

0762 360336

Sjösättning på söndag 8 maj

Vägledning för Sjösättningen den 8 Maj 2022

De tider som visas på kartbilden över varvet är ungefärliga och avhängiga av hur lyftarbetet går! Den som har en båt inom ett visst tidsspann skall var färdiga 45 minuter innan.

Färdig betyder:
1) Visat försäkring i klubbhuset
2) Gjort loss båten och sett till att den är färdig för lyft
3) Satt ut tampar på båten för lyftgubbarna att stabilisera båten med under transporten.

När båten är i hamnen avlägsnas allt som ni inte skall ha kvar på varvet. Det som skall sparas samlas ihop och märks upp. I år kommer allt som inte är märkt att slängas så det är viktigt!

De trailerbåtar som sjösätter själva skall låsa upp sina trailers i det fall de behöver flyttas på! Ni som sjösätter själva och inte visat försäkring tidigare måste komma och visa detta sjösättningsdagen.

Med hopp om fint väder och en fin sjösättningsdag!

P.s. Ni har väl betalat lyftavgiften på 750 kr? Den ska ha bokförts på klubbens bankkonto senast 2 maj till bankgiro 774–3503 eller Swish 123 199 98 53. D.s.