Torrsättning (Upptagning) 7-8 oktober 2023

Information om årets torrsättning är nu utskickad via mail till alla båtmedlemmar.

Lyftschemat mailas ut senast 23 september till medlemmar som har betalat för vinterplats på varvet.

Är du båtmedlem och inte har fått mail, kontakta: sekreterare@piluddens.com