Svenska Sjö Båtförsäkringar

Svenska Sjö Båtförsäkringar ägs av Sveriges båtorganisationer. Genom att teckna din båtförsäkring i Svenska Sjö får du en del förmåner.

 

Avlysning av farled 914 vid Tappström

Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av
allmän farled och allmän hamn, att den allmänna farleden 914, i delen under Tappströmsbron,
skall vara avlyst för sjötrafik i perioder från 25 juli 2022 till 3 november 2022.
Avlysningen gäller i omfattning och under tider enligt följande:
– Måndag 25 juli 2022 t.o.m. söndag 14 augusti 2022, dygnet runt, kl. 00:00 – 24:00; Ingen
båttrafik tillåten under dessa 21 dygn.
– Torsdag 22 september 2022 t.o.m. lördag 15 oktober 2022, dygnet runt, kl. 00:00 –
24:00; Ingen båttrafik tillåten under dessa 24 dygn.
– Söndag 16 oktober 2022 t.o.m. lördag 29 oktober 2022, dygnet runt, kl. 00:00 – 24:00;
Ingen broöppning möjlig under dessa 14 dygn. Båttrafik som ej kräver broöppning är
tillåten.
– Söndag 30 oktober 2022 t.o.m. torsdag 3 november 2022, mellan kl. 07:00 och 19:00;
Ingen båttrafik tillåten under avlyst tid. Övrig tid, 19:00 – 07:00 så är båttrafik som ej
kräver broöppning tillåten.

Läs mer här och se kartbild på arbetsområdet här

Minskat öppningar Tosteröbron

Strängnäs kommun, som ansvarar för driften av Tosteröbron, meddelar att fr.o.m. den 23 juni kommer Tosteröbron endast att öppnas tre gånger per dygn.

Öppningstiderna är klockan 09.10, 12.10 och 18.10

Kommunen har konstaterat att motorn som vrider bron måste bytas. Även om byte av motor beräknas utföras under en natt är leveranstiden för en ny motor 3 – 12 veckor.

Vi rekommenderar alla båtägare att även läsa notiser i den sökbara databasen UFS (Underrättelser för sjöfarande) på Sjöfartsverkets hemsida.  UFS nås via:  https://ufs.sjofartsverket.se

Passage av Tosteröbron kan med vissa båtar ske i det skyltade fasta spannet norr om svängspannet. Den fria höjden från medelvattenytan är i detta skyltade spann 4,0 meter, vilket är högre än under svängspannet.
Vattenståndet måste givetvis kontrolleras av den vars båt har en höjd över vattenytan som närmar sig brons skyltade höjd innan bropassage. Uppgift om aktuellt vattenstånd fås enklast via Sjöfartsverkets app ViVa.

Läs mer här

Sommarerbjudande från Svenska sjö

Svenska Sjö erbjuder 20 % extra rabatt vid nyteckning. Läs mer här.

Nytt kvällsarbetspass

Nu finns ett nytt arbetspass att boka, torsdagen 16/6 på kvällen mellan kl.19.00~22.00

Slyröjning på varvet.

Storstädning av varvet

För alla medlemmar – Kom på storstädning av varvet på söndag den 19 juni kl. 10-12, allt som inte är märkt enligt tidigare instruktion kommer att städas bort. Samling vid klubbstugan. Vi avslutar storstädningen med grillning 🙂

Märkning av tillhörigheter på varvet ska vara ihopsamlade och märkta innan den 16 Juni annars slängs dem! Även fordon som parkeras på varvet skall vara märkta med ett namn och telefonnummer.

Arbetspass Klintholmen

Nu finns arbetspass att boka för Klintholmen på Båtunionens hemsida. Arbetspasset sker lördag 18 juni 5 pers. Ögruppen leder arbetet. Samling i hamnen 09.30, åter~15.30. Ni som inte bokat arbetspass tidigare hittar en instruktion här.

Var uppmärksam på varvet!

Piluddare!

Vi har nu lyft upp alla flytblock från brygga 1 på nedre varvet. Blocken är mycket instabila så undvik att klättra, gå emellan blocken eller ens gå i närheten av dessa. Tunga betongsjok kan när som helst rada ner från dem.

Med vänlig hälsning

Lyftvaffe

Lelle, Crille och Mattis