Hamnen

Hamnen

Piluddens båthamn har plats för 200 båtar varav 190 platser i hamnen och 10 st vid nedre varvet.

Vi erbjuder platser från minsta roddbåt till båtar med en maxbredd av. 3.90 m och längd ca. 11m.

Alla platser har bommar av Y-typ samt tillgång till el och vatten.

Bryggorna är stabila betongbryggor som ska tåla påfrestningar från vind och is.

Under kvällstid är bryggorna belysta.

I hamnen finns ett vakttorn utformat som en fyr.

Tornet är utgångspunkten för hamnvakten som patrullerar och bevakar våra båtar inom hela vårt område.

Alla medlemmar deltager i klubbens bevakningsarbete.

Hela området är inhägnat och låst.