Varvet

Varvet

Varvsområdena består av övre och nedre varv samt ”tarmen” som utgör gräns till Kallhälls BK.

Här finns plats för ca 200 båtar. Gemensam sjösättning och upptagning sker i början på maj och oktober. Varven är uppdelade i zoner för olika typer att uppläggning trailer, bockar, vaggor. Båtar upp till 1,5 ton lyfts med klubbens traktor. Båtar över 1,5 ton lyfts med inhyrd kranbil. Sjösättning och upptagningsavgiften är 1000 per lyft för de som har vinterplats på varvet.

Klubben har ingen egen upptagningsramp utan den som själv tar upp sin båt är hänvisad till en allmän ramp. Den närmaste finns vid gamla Stäketbron.

Miljöstation finns med kärl för oljor. Dessutom finns vatten och el på ett flertal ställen.

Klubbstugan på övre varvet har ett stort mötesrum med bord och stolar för möten samt kök och WC. Separat WC finns även på övre varvsplanen