Svenska Sjö Båtförsäkringar

Svenska Sjö Båtförsäkringar ägs av Sveriges båtorganisationer. Genom att teckna din båtförsäkring i Svenska Sjö får du en del förmåner.

 

Nytt arbetspass finns att boka

Nu finns nytt arbetspass att boka på Båtunionens hemsida. Lördagen 25:e september kl.10:00. Tre personer behövs för borstning och målning av byggnad på övre varvet. Passa på att göra din arbetsinsats.

Flytta trailers innan upptagningen

En uppmaning till er som har trailers på varvsområdet, men som inte skall vara där under vintern: Dessa skall vara borttagna innan upptagningshelgen den 2:a och 3:e oktober.

Avmastning på nedre varvsplan

Den 14/9, 19/9 samt 21/9 mastar vi av båtar på nedre varvsplan. Det betyder att vi kommer att hantera tunga och svängande master. Vi ber därför alla att inte parkera på nedre varvsplan dessa dagar.

Segelbåtsägare i Piluddens båtklubb

Då mastkranen är trasig har vi löst årets avmastning på följande sätt. Avmastning sker med klubbens traktor. Lennart Aldén eller Niclas Wittlock kör traktorn. Vi har bokat in tre dagar. Tisdag 14/9. söndag 19/9 och tisdag 21/9.

På varje dag finns det tre pass (9-12, 13-16 och 17-20). Ni är välkomna att boka in er på något av passen under någon av dagarna. det går maximalt att vara 4 båtar per pass. För att vi ska få maximal effektivitet är det bra om det går att leta fram fler bockar att lägga masterna på. Det är så klart en förutsättning att er båt är förberedd så att seglen är nertagna och bommen avmonterad osv.

OBS:  Då det här är en lösning som vi har behövt ta till nu när kranen är trasig få vi alla hjälpas åt med maximal förståelse för ändringar m.m. t ex kan vi behöva flytta någon om vi inte är 3-4 båtar i ett pass (det går inte att vara en eller två). Vi vet inte heller om det kan gå fortare eller ta längre tid än planerat. Det här kommer säkert att gå bra men en liten extra insats, hjälp åt de som är lite ovana och extra förståelse är alltid välkommet.

Inför båtupptagningen

Nu inför upptagningen den 2 och 3 oktober så skall varvsplanerna vara städade. Det skräp, gamla färgburkar och rester från innan sjösättningen och eventuella rester från sanering, måste tas bort. 

Ta en vända till era bockar eller trailers och se till att inget finns där som inte skall vara till upptagningen.

Glöm inte heller att betala in lyftavgiften före den 15 september, se tidigare inlägg här nedan.

Inför höstens upptagning

Du som avser att ta upp din båt på klubbens ordinarie upptagning 2 – 3 oktober måste senast 15 september ha betalat in lyftavgiften om 750 kr till klubbens bankgiro 774–3503 eller klubbens swishnummer 123 199 98 53. Ange båtägarens namn som referens. OBS att ingen faktura kommer att skickas ut! Förtroendevalda medlemmar med fria lyft ska senast samma datum ha meddelat varvschefen om de ska lyfta vid denna ordinarie upptagning. Utebliven betalning (eller uteblivet meddelande från medlem med fria lyft) innebär att upptagning 2 – 3 oktober INTE KAN GÖRAS, eftersom planering av samtliga lyft kommer att göras omedelbart efter 15 september. (Anmälan efter 15 september kan undantagsvis beviljas av varvschefen men kan inte garanteras. Lyftavgiften vid efteranmälan är 1 000 kr.) Närmare detaljer om tider för lyft mm kommer att publiceras på hemsidan snarast efter 15 september. Detta meddelande har också gått ut via e-post till alla båtägare med vinterplats och en extra påminnelse har också skickats ut via SMS.

Det låter kring Piluddens Båtklubb

Jag har fått en del kommentarer på sistone om missljud från Piluddens Båtklubb, både från motorbåtar och segelbåtar.

Segelbåtsägare

Vid de senaste hårda vindarna så var det ett stort antal båtmaster som klingade och klang väldigt mycket. Gott sjömanskap innebär, förutom massa andra saker, också att man inte skall låta fallet smälla mot masten det mår varken fallet, masten eller omgivningen bra av. När ni sträcker upp fallet så linda det ett varv runt vanten så smäller det inte alls.

Motorbåtsägare

Tomgångskörning av motorer i hamnen, särskilt de lite kraftigare motorerna, kan vara störande för de boende i området.  Järfälla kommun har ett generellt förbud på tomgångskörning på 1 minut i kommunen. Detta får också anses gälla för båtar i Piluddens båtklubb. Vi skall vara måna om goda relationer med våra närmsta grannar och minska störningar så mycket som möjligt.

Har du behov av att varmköra din motor under längre tid så kan du flytta båten till varvet där grannarna inte störs på samma sätt.

I övrigt så önskar alla en fortsatt god och lugn sommar
Med vänlig hälsning
Mattis
Ordf.