Organisation

Styrelsen 2021

Maila till styrelsemedlemmarna direkt! Klicka på bilden till den du vill kontakta. Obs! Ange din e-postadress i formuläret om du vill ha svar, annars syns inte din avsändaradress.

Ordförande: Mats Johansson
ordforande@piluddens.com
Båtplatsavtal, båtplatser, nycklar, medlemsregister, miljöansvarig


 

 

Varvschef: Kenneth Stenberg
varvschef@piluddens.com
070-1058412
Varvet, elsystem, sjösättning/upptagning, arbetsledning


 Bernt

Hamnkapten: Bernth Lek
hamnkapten@piluddens.com
073-9317541
Hamnen, bommar, bryggor, arbetsledning


 
 
Vaktchef: Johnny Yakoub
vaktchef@piluddens.com
Vakt och godkännande av vaktpassbyten

 

Kassör: Tom Sagerberg
kassor@piluddens.com
073-9814371
Avgifter, in- och utbetalningar


 
 
Sekreterare: Åsa Hedvold
sekreterare@piluddens.com
Protokoll

 SvenOlov

 

Vice hamnkapten: Sven-Olov Lång
vicehamnkapten@piluddens.com
070-5684407                                                                                                  


Vice varvschef: Johan Nilsson
vicevarvschef@piluddens.com
070-4535082


 
 
Arbetspassansvarig: Bernth Lek
arbetspassansvarig@piluddens.com

 

Planerar behoven av arbetspass ihop med arbetsledarna                                                                              


 
 
Vice vaktchef: Günther Legeza
 

Miljöansvarig, arbetsmiljöansvarig, säkerhet:
Göran Larsson


Övriga funktionärer:

Kommunikatör:

Maria Johansson

Nyckel- och Lås ansvarig:

Håkan Marcusson
nyckelansvarig@piluddens.com
070-9622501

Ö-ansvarig Klubbholmen:

Mikael Söderberg, o-ansvarig@piluddens.com

Arbetsledare (stödfunktioner till styrelsen):

Jan Westman, 070-3797728, janwestman925@gmail.com

Päivi Selander, 070-3958811, paivi.selander@gmail.com

Christer Cedergren, 070-9570808

Stefan Pettersson, 070-7360919

Patrik Bengtsson, 070-7920032

Edvin Taheri, edvintaheri@live.se

Hans-Göran Hedvold, hans-goran.hedvold@attinet.se

Traktorförare:

Lennart Aldén, 070-8797980  (Varv – VA, grindar, staket, u-håll traktor)

Niclas Wittlock, 070-8774886  (Varv – grindar, staket)

Intressegrupp Klintholmen:

Nicolas Steiner Hollander, 0704001215, nicolas.steiner.p@gmail.com

Jens Bohlin, 070-2826680, jens@bohlin.se

Ulf Lidebrandt, 070-8929442, lidebrandt@hotmail.com

Lennart Olsson, lennartolsson1957@gmail.com

Valberedning:

Per Lundin (sammankallande) 070-389 53 21, per_Lundin@live.se

Jens Bohlin, 070-2826680, jens@bohlin.se

Mats Persson, 0736360788, mats_persson_2000@yahoo.se

Revisorer:

Per Wahlgren, 073-4366023

Marja-Liisa Maas, mama33@handelsbanken.se

Martin Schwartz, martin_schwartz@web.de (Suppleant)

Trivselkommitté:

Annika Marcusson (sammankallande)

Rolf Englund, Tomas Sandlund, Carina Möllerberg.