Organisation

Styrelsen 2022

Maila till styrelsemedlemmarna direkt! Klicka på bilden till den du vill kontakta. Obs! Ange din e-postadress i formuläret om du vill ha svar, annars syns inte din avsändaradress.

Ordförande: Thomas Andrén
ordforande@piluddens.com
073-3759530
Båtplatsavtal, båtplatser, nycklar, medlemsregister


 

 

Varvschef: Kenneth Stenberg
varvschef@piluddens.com
070-1058412
Varvet, elsystem, sjösättning/upptagning, arbetsledning

 

Hamnkapten: Bernth Lek
hamnkapten@piluddens.com
Tel: 073-9317541
Hamnen, bommar, bryggor, arbetsledning


 
 

Vaktchef: Günther Legeza
vaktchef@piluddens.com
073-942 59 08
Vakt och godkännande av vaktpassbyten


 

Kassör: Tom Sagerberg
kassor@piluddens.com
073-9814371
Avgifter, in- och utbetalningar


 
 

Sekreterare: Åsa Hedvold
sekreterare@piluddens.com
070-7184882
Protokoll


 SvenOlov
 
Vice hamnkapten: Sven-Olov Lång
vicehamnkapten@piluddens.com
070-5684407                                                                                                  

Vice vaktchef: Kenneth Nilsson
vicevaktchef@piluddens.com
Tel: 076-1363622

 

Vice varvschef: Christer Cedergen
vicevarvschef@piluddens.com
Tel: 070-9570808


 

Arbetspassansvarig: Bernth Lek
arbetspassansvarig@piluddens.com
Tel: 073-9317541
Planerar behoven av arbetspass ihop med arbetsledarna                                                                              


Miljöansvarig, arbetsmiljöansvarig, säkerhet:
Göran Larsson
miljoansvarig@piluddens.com
070-695 58 52


Övriga funktionärer:

Kommunikatör:

Maria Johansson

073-9611215

Nyckel- och låsansvarig:

Håkan Marcusson
nyckelansvarig@piluddens.com
070-9622501

Mastansvarig:

Mattis Johansson
076-2360336
mastansvarig@piluddens.com

Ö-ansvarig Klubbholmen:

Jenny Renglund
o-ansvarig@piluddens.com
070-5535449

Arbetsledare (stödfunktioner till styrelsen):

Tonie Boström, 070-8557712, tobo65_@hotmail.com

Päivi Selander, 070-3958811, paivi.selander@gmail.com

Jens Lundin, 070-6441933, jenslundin71@gmail.com

Magnus Sjölander, 070-5888015, magnus.sjolander@gmail.com

Hans-Göran Hedvold, 070-5920665, hans-goran.hedvold@attinet.se

Mastansvarig och mätförättare:

Mats Johansson, 076-2360336, mattis.e.johansson@gmail.com

Traktorförare:

Lennart Aldén, 070-8797980  (Varv – VA, grindar, staket, u-håll traktor)

Niclas Wittlock, 070-8774886  (Varv – grindar, staket)

Intressegrupp Klintholmen:

Jens Bohlin, 070-2826680, jens@bohlin.se

Lennart Olsson, 070-3476696, lennartolsson1957@gmail.com

Valberedning:

Per Lundin (sammankallande) 070-389 53 21, per_Lundin@live.se

Jens Bohlin, 070-2826680, jens@bohlin.se

Mats Persson, 0736360788, mats_persson_2000@yahoo.se

Revisorer:

Per Wahlgren, 073-4366023, per.wahlgren75@gmail.com

Martin Schwartz, 073-7008418, martin_schwartz@web.de 

Revisorsuppleant:

Nicklas Haglund, 070-9244281,nicklas.haglund@basalt.se

Trivselkommitté:

Annika Marcusson, 08-285007 , annika@marcusson.se, (sammankallande)

Rolf Englund, 076-8051600, rolf.englund@hotmail.com

Tomas Sandlund, 070-2801421, tomas.sandlund@sandlundpartners.se

Carina Möllerberg, 073-2542563, camo4964@gmail.com