Organisation

Styrelsen 2023

Maila till styrelsemedlemmarna direkt! Klicka på bilden till den du vill kontakta. Obs! Ange din e-postadress i formuläret om du vill ha svar, annars syns inte din avsändaradress.

Ordförande: Thomas Andrén
ordforande@piluddens.com
073-3759530
Båtplatsavtal, båtplatser, nycklar, medlemsregister


 

 

Varvschef: Kenneth Stenberg
varvschef@piluddens.com
070-1058412
Varvet, elsystem, sjösättning/upptagning, arbetsledning

Hamnkapten: Bernth Lek
hamnkapten@piluddens.com
Tel: 073-9317541
Hamnen, bommar, bryggor, arbetsledning


Vaktchef: Günther Legeza
vaktchef@piluddens.com
073-942 59 08
Vakt och godkännande av vaktpassbyten


 

Kassör: Tom Sagerberg
kassor@piluddens.com
073-9814371
Ekonomiansvarig


 
 

Sekreterare: Åsa Hedvold
sekreterare@piluddens.com
070-7184882
Protokoll & Hemsida


 SvenOlov
 
Vice hamnkapten: Sven-Olov Lång
vicehamnkapten@piluddens.com
070-5684407                                                                                                  

Vice vaktchef: Kenneth Nilsson
vicevaktchef@piluddens.com
Tel: 076-1363622

Vice varvschef & Arbetspassansvarig: Christer Cedergren
vicevarvschef@piluddens.com
arbetspassansvarig@piluddens.com

Tel: 070-9570808                                                                          


Miljöansvarig, arbetsmiljöansvarig, säkerhet:
Göran Larsson
miljoansvarig@piluddens.com
070-695 58 52


Övriga funktionärer:

Nyckel- och låsansvarig:

Annika Marcusson
nyckelansvarig@piluddens.com
072-502 15 83

Mastansvarig:

Mattis Johansson
076-2360336
mastansvarig@piluddens.com

Ö-ansvarig Klubbholmen:

Jenny Renglund
o-ansvarig@piluddens.com
070-5535449

IT/WEB-Ansvarig:

Hannes Sandahl

Arbetsledare (stödfunktioner till styrelsen):

Christer Cedergren, 070-9570808, rillec@hotmail.com

Tonie Boström, 070-8557712, tobo65_@hotmail.com

Jens Lundin, 070-6441933, jenslundin71@gmail.com

Jenny Renglund, 070-5535449, jennyrenglund@hotmail.com

Hans-Göran Hedvold, 070-5920665, hans-goran.hedvold@attinet.se

Christian Frykberg, 070-8325805, christian.frykberg@el-effekt.se

Ronny Sundqvist, 076-9324382, ronnysu@gmail.com

Jimmy Thuresson, 076-3038408, jimmy.thuresson@gmail.com

Mastansvarig och mätförättare:

Mats Johansson, 076-2360336, mattis.e.johansson@gmail.com

Traktorförare:

Lennart Aldén, 070-8797980  (Varv – VA, grindar, staket, u-håll traktor)

Magnus Sjölander, 070-5888015, magnus.sjolander@gmail.com

Valberedning:

Per Lundin (sammankallande) 070-389 53 21, per_Lundin@live.se

Jens Bohlin, 070-2826680, jens@bohlin.se

Revisorer:

Per Wahlgren, 073-4366023, per.wahlgren75@gmail.com

Revisorsuppleant:

Åsa Revfalk

Trivselkommitté:

Annika Marcusson, 072-502 15 83 , annika@marcusson.se, (sammankallande)

Rolf Englund, 076-8051600, rolf.englund@hotmail.com

Tomas Sandlund, 070-2801421, tomas.sandlund@sandlundpartners.se

Leif Bagge