Organisation

Styrelsen 2019

Maila till styrelsemedlemmarna direkt! Klicka på bilden till den du vill kontakta. Obs! Ange din e-postadress i formuläret om du vill ha svar, annars syns inte din avsändaradress.

Ordförande Varvschef Hamnkapten Vaktchef Kassör Sekreterare Vice Hamnkapten

 
 
 
WalldeJ

Ordförande: Wallde Johansson
ordforande@piluddens.com
08-58357821 eller 070-7600582
Båtplatsavtal, båtplatser, nycklar, medlemsregister, miljöansvarig

Varvschef: Kenneth Stenberg
varvschef@piluddens.com
070-1058412
Varvet, elsystem, sjösättning/upptagning, arbetsledning       Topp

 Bernt

Hamnkapten: Bernth Lek
hamnkapten@piluddens.com
073-9317541
Hamnen, bommar, bryggor, arbetsledning                                       Topp

 
 
 Vaktchef: Lars Axell
vaktchef@piluddens.com
0767981381
Vakt och godkännande av vaktpassbyten
 

Kassör: Tom Sagerberg
kassor@piluddens.com
073-9814371
Avgifter, in- och utbetalningar                                                              Topp

 

Sekreterare: Maria Johansson
sekreterare@piluddens.com
073-9611215
Protokoll, hemsida                                                                                      Topp

 SvenOlov

Vice hamnkapten: Sven-Olov Lång
vicehamnkapten@piluddens.com
070-5684407                                                                                                  Topp

Vice varvschef: Johan Nilsson
vicevarvschef@piluddens.com
070-4535082
                                                                                                                       Topp

 
LeifR
Arbetspassansvarig: Leif Rydh
arbetspassansvarig@piluddens.com
070-7174919                                                                                                     Topp
 
 
 Vice vaktchef: Reine Lind
070-5442800
Miljöansvarig, arbetsmiljöansvarig, säkerhet
 

Topp

Övriga funktionärer:

Nyckel- och Lås ansvarig: Håkan Marcusson, 070-9622501
nyckelansvarig@piluddens.com

Ö-ansvarig Klubbholmen: Henrik Norén, 070-8157509

Arbetsledare (stödfunktioner till styrelsen):

Eric Casselberg, 070-26224315, eric.casselberg@gmail.com

Jan Westman, 070-3797728, janwestman925@gmail.com

Päivi Selander, 070-3958811, paivi.selander@gmail.com

Christer Cedergren (Hamn – VA, grindar, staket) 070-9570808

Johan Andersson (Hamn & Varv – säkerhet/utsläpp) 073-3173838

Thomas Andrén (Hamn & Varv – El/belysning) 073-3759530

Stefan Pettersson (Hamn – fågelskrämmor, förtöjning) 070-7360919

Patrik Bengtsson (Hamn – fågelskrämmor, förtöjning) 070-7920032

Topp

Traktorförare:

Lennart Aldén, 070-8797980  (Varv – VA, grindar, staket, u-håll traktor)

Niclas Wittlock, 070-8774886  (Varv – grindar, staket)                       Topp

Intressegrupp Klintholmen:

Nicolas Hollander, 0704001215, nicolas.steiner.p@gmail.com

Eric Casselberg, 070-26224315, eric.casselberg@gmail.com

Jens Bohlin, 070-2826680, jens@bohlin.se

Ulf Lidebrandt, 070-8929442, lidebrandt@hotmail.com

Valberedning:

Per Lundin (sammankallande) 070-389 53 21, per_Lundin@live.se

Jens Bohlin, 070-2826680, jens@bohlin.se

Mats Persson, 0736360788, mats_persson_2000@yahoo.se

Revisorer:

Per Wahlgren, 073-4366023

Dan Paradell, 070-7267907

Trivselkommitté:

Annika Marcusson (sammankallande)

Rolf Englund, Tomas Sandlund, Carina Möllerberg.

Topp