Author Archives: Sekreterare

Dykinsatser på söndag 22 maj

Nu på söndag 22 maj kommer fler än 10 dykare att genomföra en bottenstädning mellan kl.10.00-14.00.
Iakttag dykarflaggen och övriga uppmaningar

Ett arbetspass på 5 pers. finns att boka. Arbetet kommer att bestå i att vara dykarna behjälpliga med
fynden förpassa dem till säckarna. Lämplig klädsel är nog “galonbyxor”, stövlar och kraftiga handskar.

Du bokar arbetspasset via Båtunionens hemsida – Klicka på “Bas” som finns längst upp till höger. Under “Om PBK” finns instruktion hur du bokar arbetspass.

Bernth Lek
Hamnkapten
Piluddensbåtklubb
0739-317541

P-förbud på nedre varvet

När vi mastar på båtarna behöver vi svängrum för att hantera långa och tunga master. Därför är det P-förbud på nedre varvsplanen mellan mastskjulet och sjösättningsbryggan under de dagar då vi mastar på segelbåtarna.

Under hela perioden undvik att parkera omedelbart framför mastskjulet.

 Påmastning kommer att ske följande tider

·      torsdag den 12 maj fram till kl 16:00

·      lördag den 14 maj fram till kl 13:00

·      tisdag den 17 maj fram till kl 21:00

·      torsdag den 19 maj fram till kl 21:00

·      lördag den 21 maj fram till kl 13:00

Med vänliga hälsningar

Mattis

Mastansvarig

0762 360336

Sjösättning på söndag 8 maj

Vägledning för Sjösättningen den 8 Maj 2022

De tider som visas på kartbilden över varvet är ungefärliga och avhängiga av hur lyftarbetet går! Den som har en båt inom ett visst tidsspann skall var färdiga 45 minuter innan.

Färdig betyder:
1) Visat försäkring i klubbhuset
2) Gjort loss båten och sett till att den är färdig för lyft
3) Satt ut tampar på båten för lyftgubbarna att stabilisera båten med under transporten.

När båten är i hamnen avlägsnas allt som ni inte skall ha kvar på varvet. Det som skall sparas samlas ihop och märks upp. I år kommer allt som inte är märkt att slängas så det är viktigt!

De trailerbåtar som sjösätter själva skall låsa upp sina trailers i det fall de behöver flyttas på! Ni som sjösätter själva och inte visat försäkring tidigare måste komma och visa detta sjösättningsdagen.

Med hopp om fint väder och en fin sjösättningsdag!

P.s. Ni har väl betalat lyftavgiften på 750 kr? Den ska ha bokförts på klubbens bankkonto senast 2 maj till bankgiro 774–3503 eller Swish 123 199 98 53. D.s.

Nytt arbetspass

Hej alla Piluddare! För att få i bommarna på brygga 1 krävs det ett kvällpass torsdagen 5 maj som startar kl.17.00. Boka på Båtunionens hemsida och logga in i BAS. Om du är osäker på hur du bokar finns instruktion här på hemsidan under “Om PBK”.

Viktigt angående brygga 1

Till samtliga medlemmar

Efter lite försenat utskick som jag lovade i måndags så kommer här en rapport om hur det går med brygga 1.

Vi har bytt tillsammans med Pontech 6st pontoner i måndags och sedan har det inte hänt mer denna vecka på grund av att Pontech har haft fullt upp med andra kunder. Från och med imorgon senast måndag så kommer resterande pontoner till nedre varvet och på tisdag och onsdag skall dessa monteras och vi hoppas att vara klara onsdag kväll. Pontech kommer med 2st båtar och 3 man och har lovat att göra sitt yttersta för att vara klara på onsdag. Vår insatts blir att bistå med 3 personer som hjälper till att montera pontonerna.

Om detta lyckas så är planen att vi skall montera y-bommar med hjälp av ett arbetspass på torsdag under 3 timmar och om det är kvar några även lördag under 3 timmar. Vi hoppas att vi kan hjälpas åt och få ihop 2st arbetslag med kort varsel med pigga och starka kroppar som hjälps åt att montera bommarna så att vi kan sjösätta alla planerade båtar även de på brygga 1 den 8 maj.

Med vänlig hälsning

Thomas Andrén

Ordförande

Helgens arbetspass

Tack alla medlemmar och arbetsledare till väl utfört arbete med bomiläggning och bomförflyttning.

Inför sjösättning våren 2022

Förutsättningar:

  • Att du först har läst igenom informationen från klubbens ordförande Thomas Andrén
  • Alla, som sjösätter med traktor eller kran våren 2022, betalar lyftavgift, dvs även de med ”fria lyft”. (De med fria lyft kompenseras senare med ett arvode, som ger samma nettoeffekt efter skatt, som kostnaden för det fria lyftet.)
  • Inbetald lyftavgift ger rätt till sjösättning vid ordinarie tillfälle(n)*. (Ingen betald lyftavgift – ingen sjösättning vid ordinarie tillfälle.)
  • Sjösättning vid annat tillfälle kan medges av ordföranden. Kostnaden för sjösättning vid annat tillfälle är 1 500 kr om lyftet görs med Piluddens traktor. För båtar som måste lyftas av inhyrd kran debiteras vad klubben får betala för inhyrningen. (Klubben bokar tid efter överenskommelse med respektive båtägare.)

*)           Ordinarie tillfälle(n) enligt scenario 1 eller 2 i informationen från Thomas Andrén.

Praktiska anvisningar:

  • Lyftavgift 750 kr inför sjösättning vid ordinarie tillfälle(n) inbetalas så att det finns bokfört på klubbens bankkonto senast 2 maj till bankgiro 774–3503 eller Swish 123 199 98 53.
  • Information om betalning av lyftavgift för sjösättning vid annat tillfälle kommer senare.

Anvisningar för SAMTLIGA båtägare, dvs även för er som sjösätter själva:

  • Före sjösättning ska alla båtägare ha visat upp kvitto på betald båtförsäkring. Kan göras genom uppvisande av kvitto i klubbstugan söndag 8 maj eller genom inskickande via mejl av scannat eller fotat kvitto till kassören tom@sagerberg.com senast 2 maj.
  • Medlem, som skickar in kvitto med mejl enligt ovan ska också logga in på BAS och kontrollera att de egna adressuppgifterna stämmer.

Med vänliga hälsningar

Tom Sagerberg

Kassör