Eldningsförbud på Klintholmen

Vi vill påminna om det rådande eldningsförbudet inom Stockholms län.
Vilket även innefattar vår klubbholme Klintholmen.

Det är därför inte tillåtet att elda, grilla och bränna med fasta bränslen i naturen (till exempel ved, kol, ris och grenar)

Det är dock tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.