Stadgar och regelverk

Båtklubbens stadgar och samlade regelverk

Verksamheten inom båtklubben styrs av:

och det båtplatsavtal som båtägaren tecknar med klubben vid inträde.

Det är varje medlems skyldighet att känna till och följa innehållet i dessa regelverk. Vi rekommenderar även dig som söker medlemskap och båtplats att studera regelverkens innehåll redan nu, så blir du lite bekant med hur vår verksamhet fungerar och vilka skyldigheter man har som medlem och båtägare i vår båtklubb.

stadgar

Här kan du hämta och läsa klubbens stadgar, föreskrifter och regelverk. Stadgarna reviderades av årsmötet 2019, och ersätter därmed tidigare utgåvor.

Stadgar för Piluddens Båtklubb

Båtplatsavtal

Föreskrifter för Hamn & Varv

Sjösättning och upptagning – tider och rutiner

Här hittar du vaktförordning/vaktinstruktion och information om hur du bokar dig för vakt- och arbetspass

Vid årsmötet den 19 mars 2022 beslutades om klubbens nya arbetsmiljöpolicy. Policyn syftar till att förbättra skyddet mot skador på person och egendom vid utförande av arbete eller annan verksamhet inom Piluddens område genom ett systematiskt arbete med att identifiera brister och risker som kan leda till skada.

Klubbens arbetsmiljöpolicy