Arbetspass 2 Bomiläggning

2019-04-13 10:00 - 14:00

Samling i hamnen. Glöm inte varm klädsel arbetshandskar mössa, flytväst mm. Detta pass har många moment, från tunga lyft till att montera sprintar. Ledare är Christer Cedergren, Lennart Persson, Bernth Lek, Stefan Pettersson, Patrik Bengtsson + 25 man per dag.