Låstråden & Linguiden

Alla “öglor” på förtöjningsrepen ska alltid vara försedda med kaus, och ögat ska vara splitsat med minst 5 instick.
Dessutom ska alla schacklar låsas med låstråd, så att bulten ej kan gänga ur sig (se nedan).

Glöm aldrig låstråden!

fortoj06_11Som bilden bredvid visar är det också viktigt att ALLTID säkra schackelns gängade sprint med låstråd, så att den inte kan gänga upp sig.
Använd bultens hål för låstrådssäkringen.
Stick igenom låstråden, vira den runt schackeln och naja (vira) ihop ändarna. Utan låstråd kan bulten lossa oavsett hur hårt du än tycker den verkar sitta!

: