Klubbens Miljöarbete

Klubbens miljöarbete

Järfälla kommun har ett miljöledningssystem som de kallar miljödiplomering. Piluddens Båtklubb har gjort en miljöutredning i samarbete med miljöombud från Kallhälls Båtklubb och Jakobsbergs Båtsällskap. Vi har gått igenom våra kemialier och miljöaspekter och gjort en miljöplan. Klubben erhöll miljödiplom nivå brons under 2012 och erhöll silvernivån inför 2014. Styrelsen för Piluddens Båtklubb har under hösten 2014 behandlat miljdiplomering för guldnivå och har nu erhållit denna. Järfällas Miljödiplom Guld uppfyller Svensk Miljöbas kravstandard. Det innebär att klubben också kunnat revideras mot Svensk miljöbas kravstandard. Revision mot Svensk Miljöbas kravstandard ska genomföras av en godkänd tredjepartsrevisor.

ny-bild

Vi är stolta över vårt miljödiplom. Det intygar att:
– vi arbetar aktivt för en bättre miljö
– vi uppfyller grundläggande miljökrav
– vi har ett systematiskt, seriöst och långsiktigt miljöarbete
– vi har en miljömedveten personal som arbetar tillsammans för att
hushålla med energi och råvaror, minska klimatpåverkan,
luftföroreningar samt spridning av miljögifter.

Mer information finns på www.jarfalla.se/miljodiplom

 miljodiplom_miljobas

Miljöpolicy

Piluddens Båtklubb antog den 21 april 2012 en miljöpolicy som uppdaterats 2014.
Jakosbergs Båtsällskap, Kallhälls Båtklubb och Piluddens Båtklubb är ideella allmännyttiga föreningar vilkas ändamål är bland annat att sammansluta båtägare och andra båtsportintresserade personer och sköta hamn och varvsplats för medlemmarnas båtar.
Vi ska bedriva vår verksamhet med ansvar för miljön och ständigt arbeta med förbättringar genom
– att minska utsläpp till luft och vatten och förebygga föroreningar
– att arbeta i framkant med båtmiljön genom att minst följa tillämpliga miljölagar och föreskrifter
– att fortsätta informera och utbilda våra medlemmar i miljökunskap och på så sätt påverka dem att göra rätt
och välja det mest miljöanpassade alternativet
– att på ett miljöanpassat sätt sköta drift och underhåll av våra hamnar
– att värna vår natur och Mälaren som är vår dricksvattentäkt.

Piluddens båtklubbs miljöpolicy

Handlingsplan för hur HAV:s riktlinjer kommer att uppfyllas av Piluddens Båtklubb

Båtbottenmålning

Kemikalieinspektionens hemsida kan du läsa mer om båtbottenfärger. Det viktigt att begränsa användningen av påväxthindrande båtbottenfärger eftersom de tillför giftiga ämnen till kustnära ytvatten där känsliga vattenlevande organismer uppehåller sig.

Hav och vattenmyndigheten har broschyr om giftfri båtbotten och hur du gör

BOTTENMÅLNING

batbottenfarg

Att tänka på vid bottenmålning (ej nödvändigt om du mestadels är i Mälaren):

  • Man måste skydda marken under båten både vid målning och vid slipning med en presenning
  •  Alla sliprester och färgrester ska samlas upp och läggas i tunnan för färgrester i miljöstationen på lilla varvet
  • Endast miljögodkänd färg får användas
  • Skydda dig mot slipdammet med mask, skyddsglasögon och handskar (även vid målning)