Nycklar

Säkerheten och vårt låssystem inom klubben

Alla båtägare reserveras automatiskt en nyckel i systemet, men om ni har någon familjemedlem som också ska ha nyckel måste denne vara övrig medlem och också noteras i vårt nyckelregister. Deposition gäller även för denna nyckel.
Så här byter du batteri på din nyckel

Vem får inneha nyckel, och hur stor blir depositionen?

  • Depositionen är 1 000 kronor per ASSA CLIQ nyckel från och med 2018.
  • Som “Båt-medlem” erhåller du en nyckel mot erläggande av deposition.
  • Om du som familjemedlem vill ha en egen nyckel så fodrar det att du har ett aktivt medlemskap i klubben som “Övrig medlem”.
  • Endast en aktiv nyckel kommer att tillåtas per medlemskap.
  • Observera att du är personligt ansvarig för din nyckel och att du inte får överlåta eller låna ut din nyckel till en person som ej är medlem i PBK.
  • Vid återlämnande av din nyckel till klubben får du tillbaka din deposition.
  • Din nyckel spärras från utträdesdagen och blir därmed helt oanvändbar i låssystemet, om du trots allt behåller denna!

Mer information om ASSA CLIQ

Batterityp: CR2025

Filmen visar hur man byter batteriet i CLIQ Remote nyckeln