Nycklar till klubbens anläggningar

Fråga: Vad gäller för utkvitterandet av nyckeln?

Svar: Nyckeln ska alltid hämtas personligen av innehavaren. Man kan således inte skicka ett ombud för själva nyckelhämtningen. Den fastställda nyckeldepositionen på 1 000 kr faktureras.

Fråga: Måste min nyckel lämnas tillbaka till klubben vid utträde?

Svar: Ja, för att du ska få tillbaka din erlagda deposition. Om nyckeln inte lämnas tillbaka anses depositionen förverkad. Nyckeln spärras automatiskt i systemet på utträdesdagen och slutar att fungera i alla lås inom klubbens anläggningar. Den blir i och med detta värdelös för innehavaren.

Fråga: Om jag tappar bort min nyckel?

Svar:  Det som händer är att den förlustanmälda nyckeln omgående spärras i låssystemet. Dessutom får en ny deposition erläggas för den nya nyckeln som kvitteras ut. Förlustanmäl snarast borttappad nyckel till styrelsen! Den tidigare erlagda depositionen förverkas p.g.a. nyckelförlusten.

Fråga: Kan min sambo också ha en egen nyckel?

Svar: Ja, villkoret är dock att han/hon går med som “Övrig medlem” i klubben, vilket kostar 200 kr per år. Nyckeldepositionen på f.n. 1 000 kr tillkommer. Hushållet måste innefatta ett båtägande medlemskap. Det är endast medlemmar i PBK som kan inneha nyckel till anläggningen. De medlemskategorier som är aktuella är “Båtägande” eller “Övrig” medlem. Kömedlemmar har således ej rätt att kräva/inneha nyckel.

Fråga: Kan man inneha flera nycklar?

Svar:  Nej. Det tillåts endast en aktiv nyckel per medlemskap i båtklubben. För att “Övrig” medlem ska inneha nyckel i ett hushåll krävs alltid att hushållet omfattar ett “Båtägande” medlemskap.

Fråga: Får jag låna ut min nyckel?

Svar:  NEJ! Nyckeln får absolut inte lånas ut eller överlåtas, utan är personlig. Om utlånad nyckel påträffas hos annan än innehavaren (aktuell medlem) spärras nyckeln omgående för framtida bruk.

Fråga: Registerar låssystemet passager in och ut?

Svar:  Låssystemet registrerar alla händelser som sker, samt vem som passerat och vilket lås som manövrerats. Det går även att se om obehöriga nycklar som ev. ej återlämnats eller förlustanmälts försöker ta sig in eller ut. Finessen med detta är om något försvinner från klubbens varv vintertid, eller oönskade saker sker inom området så går det att se vem som låste upp, eller gick in/ut vid tidpunkten för själva händelseförloppet.

Fråga: Vem kontaktar jag för ny nyckel?

Svar:  Alla nycklar lämnas ut via ordförande Thomas Andrén. Thomas ska därför alltid kontaktas när det gäller både nya, utbytes, eller förlustanmälda nycklar.

Fråga: Vem kontaktar jag om min nyckel verkar vara spärrad?

Svar:  Du kontaktar då lås- och nyckelansvarig eller ordförande. Du kontaktar honom i frågor som rör din nyckels funktion och behörighet i systemet.