Säkerhet

Brandsäkerhet i båten

En majoritet av oss har brandvarnare och brandfiltar i våra hem, men hur är det ombord på båten där brandrisken ibland kan vara högre? Brandsäkerhet ombord är viktigt och därför har vi samlat tips kring hur du minimerar riskerna för brand.

Brandvarnare och brandsläckare

Båtar, sol, hav och skärgård är en fantastisk kombination. Men att vara ombord innebär samtidigt att hantera brännbara vätskor och gaser och de innebär alla brandrisker. Många av oss är dessutom inte så vana att hantera t ex ett gasolkök, så det första du bör göra är att installera brandvarnare ombord. Kontrollera att den fungerar innan ni lämnar hamn och byt batteri när det behövs. Du bör också skaffa en pulversläckare på minst två kilo att ha på båten och två pulversläckare om båten är längre än 10 meter. Det är också viktigt att du inte glömmer att skaka på släckarna med jämna mellanrum. Vibrationerna från motor och båt kan nämligen göra att pulvret klumpar ihop sig. Kontrollera då samtidigt att mätarna är på grönt.

Matlagning – en brandrisk ombord

Det är tyvärr allt för vanligt att bränder ombord startas i samband med att det lagas mat. Båten rör ju på sig, utrymmena är trånga och det kan vara ovant att laga mat på gasol- eller spritkök. Ta det alltså lugnt och försök hålla matlagningsytan så ren och fri från brännbara saker som möjligt. En riskfaktor är också när du måste fylla på med sprit eller fotogen, så gör detta helst när ni ligger i hamn.

Gasol – en brandrisk ombord

Många båtar har gasolspis eller värms av gasolvärmare vilka kan orsaka fara om man inte är uppmärksam. Båtens ständiga rörelser på sjön kan nämligen leda till att skarvar och anslutningar kan lossna och orsaka gasläckor. En bra idé är alltså att skaffa en gasvarnare ombord. Glöm inte heller att kolla alla anslutningar när du vårrustar båten, och gärna under säsong, så de är täta. Inga behållare som innehåller gasol, spray eller liknande bör du förvara i motorrummet.

Tanka båten – en brandrisk ombord

Att tanka båten kan bli stressigt ibland. Båtar står på kö, barnen ska köpa glass och samtidigt ska du hantera allt det praktiska. Men det finns ändå några saker du bör tänka på. Inga personer bör t ex vara inne i ruffen under tankning eller när du sedan startar motorn. Se till att motorrummet är ordentligt ventilerat innan du startar och torka upp bränsle- och oljespill under motorn. Diesel- och motorolja kan nämligen antändas tillsammans med andra material som då fungerar som veke. Tänk också på att diesel antänder lättare mot heta ytor än bensin.  Ska du fylla på reservdunkar bör du göra det utanför båten.

Viktig brandutrustning ombord

 • En pulversläckare – eller två om båten är längre än 10 meter.
 • Flytvästar 
 • Första hjälpen-kit
 • Brand- och gasvarnare
 • Mobiltelefon eller VHF-radio
 • Nödraketer

Här hittar du fler viktiga tillbehör till båten.

Släcka brand ombord – steg för steg

Båten utgör generellt inte någon brandrisk i sig, men tar en plastbåt eld ska man hålla sig långt därifrån, då röken är mycket giftig. En vanlig brandorsak är tryckkärl och allt som innehåller spray eller gasol. Hettas de upp tillräckligt av elden kan de explodera och orsaka stora skador. Skulle det värsta inträffa så finns det dock en del saker du kan göra:

 • Börja med att stanna motorn och gå upp mot vind. Då bryter båten vågorna bättre.
 • Stäng bränslekranen och gasolens huvudkran. Stäng av huvudströmmen.
 • Ta fram pulversläckaren om det är möjligt och spraya med korta svepande rörelser utan att stå för nära elden.
 • Mindre eldhärdar kan du släcka med vatten.
 • En pulversläckare på 2 kilo töms på ca 8 sekunder, så prioritera rätt.
 • Larma 112 eller via VHF och ta på er flytvästar. Hoppa inte i vattnet om ni inte är utsatta för livsfara. Måste ni överge båten, så stanna nära den till hjälp kommer.

https://www.svedea.se/batforsakring/brandsakerhet-i-baten?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bat_juli&utm_content=arshjul

Gasol – Brandrisk i båtar

En påminnelse om att gasol måste behandlas med respekt som brandfarligt och kan skapa stor ödeläggelse vid brand, eller förgiftning, vid läckage. Det är viktigt att alla medlemmar som har gasol i sina båtar är väl införstådda med riskerna och vad man skall tänka på för att minimera riskerna med gasol och på ett säkert sätt kunna utnyttja de fördelar den kan erbjuda i båtlivet.

Uppmanar alla som har gasol att ta del av den information om gasol och säkerhet som kan hämtas på gasföreningens hemsida:

Gör till rutin att alltid kontrollera gasolanläggningen inför varje båtsäsong.