Sjösättning/Upptagning

Båtupptagning 1-2 oktober

Så här planeras upptagningen med traktor att genomföras

Så här planeras upptagningen med kran att genomföras

OBS! Det är preliminära tider, så kom i tid, glöm inte att visa försäkringsbesked om du inte gjort det via mail till vår kassör.

Båtsäsongen lider mot sitt slut och torrsättningen den 1 och 2 oktober närmar
sig. Nedan har vi listat de saker som är viktiga att komma ihåg!
Innan torrsättningen:

 1. Alla y-bommar ska vara rena från tampar, tamphållare och skydd.
  (lättast att ta bort när båten ligger i vattnet) Det som sitter kvar på
  bommarna vid bomupptagningen 8-9 oktober kommer att skäras loss
  och kastas.
 2. Trekanterna (som du har märkt med namn) läggs under taket vid
  vakttornet.
 3. Du som själv tar upp din båt innan 1 oktober och har vinterplats på
  varvet MÅSTE först kontakta varvschefen Kenneth Stenberg
  tfn: 070-105 84 12 för att få besked om var du kan ställa din båttrailer.
  Båten får INTE täckas innan upptagningshelgen (om trailern behöver
  flyttas).
 4. Alla båttrailers MÅSTE vara upplåsta den 1 oktober kl 07.00 så att
  omflyttning kan ske om så behövs.

  Torrsättning 1-2 oktober Kom i god tid innan ditt lyft!
  Båtar som lyfts med traktor går upp 1 oktober. Alla ”trailerbåtar” kommer att
  ligga på övre varvet och i ”tarmen” på nedre varvet. ”Bockbåtar” kommer att
  ligga vid den lilla vaktstugan vid upptagningsbryggan.
  Båtar som lyfts med kran går upp 2 oktober

  Nedanstående gäller för båda torrsättningsdagarna
  Uppvisande av försäkring (om du inte har mailat den till Tom) sker i Klubbhuset
  från kl 06.30. Gäller även de som lyfter själva. Du som betalat lyftavgiften får
  din ”Lyftbiljett” som sedan lämnas till Päivi vid lyftbryggan.
  Du får även 3 st etiketter med ditt medlemsnummer och namn på.
  Dessa etiketter är den nya ID-märkningen som ska sitta på den högra
  (styrbord) sidan i fören på båten, vaggan/bocken, trailern.
  Inga båtar får ligga kvar i hamnen efter 2 oktober!

  Efter torrsättningen
  Brygga 1 är såld till Kungsängens BK och kommer att hämtas den 17 oktober.
  Ny betongbrygga anländer under våren 2023.
  Vi behöver alla hjälpas åt att fylla 8 st arbetspass för att allt ska funka smidigt!
  50 medlemmar till de 5 arbetspass (9-10 oktober) som krävs för att ta upp alla
  bommar. Flytta bommarna från brygga 1 och packa ihop dem på övriga
  bryggor, där de kommer att ligga till våren då den nya betongbryggan
  anländer.
  16 medlemmar till de 3 arbetspassen (15 oktober) Brygga 1, ta bort fästen,
  gångbrädor, förankringskättingar och få hela bryggan redo inför flytten till
  Kungsängen.
  Arbetspassen finns att boka i BAS fr o m 23 september.

  Väl mött med hopp om vackert väder i oktober!
  Thomas, ordförande
  Åsa, sekreterare

Viktigt inför upptagning hösten 2022 1-2 oktober

Alla, som lyfter med traktor eller kran hösten 2022, betalar lyftavgift, dvs även de med ”fria
lyft”. (De med fria lyft kompenseras senare med ett arvode, som ger samma nettoeffekt efter
skatt, som kostnaden för det fria lyftet.) Inbetald lyftavgift ger rätt till upptagning vid ordinarie tillfälle, dvs lördag – söndag 1 – 2 oktober.
Upptagning vid annat tillfälle kan medges av ordföranden. Kostnaden för upptagning vid
annat tillfälle är 1 500 kr om lyftet görs med Piluddens traktor. För båtar som måste lyftas av
inhyrd kran debiteras vad klubben får betala för inhyrningen. (Klubben bokar tid efter
överenskommelse med respektive båtägare.)

Praktiska anvisningar:
Lyftavgift 750 kr inför upptagning vid ordinarie tillfälle inbetalas så att det finns bokfört på
klubbens bankkonto senast tisdag 20 september till bankgiro 774–3503 eller Swish 123 199
98 53.
Information om betalning av lyftavgift för upptagning vid annat tillfälle lämnas i samband
med överenskommelse om sådan upptagning.

Anvisningar för BÅTÄGARE MED VINTERFÖRVARING PÅ PILUDDENS VARSOMRÅDE, dvs även för er
som lyfter själva: Före upptagning ska båtägaren ha visat upp kvitto på betald båtförsäkring. Kan göras genom uppvisande av kvitto i klubbstugan lördag – söndag 2 – 3 oktober eller genom inskickande via
mejl av scannat eller fotat kvitto till kassören tom@sagerberg.com senast 3 oktober.
Medlem, som skickar in kvitto med mejl enligt ovan ska också logga in på BAS och kontrollera
att de egna adressuppgifterna stämmer.
Med vänliga hälsningar
Tom Sagerberg
Kassör

Sjösättning på söndag 8 maj

Vägledning för Sjösättningen den 8 Maj 2022

De tider som visas på kartbilden över varvet är ungefärliga och avhängiga av hur lyftarbetet går! Den som har en båt inom ett visst tidsspann skall var färdiga 45 minuter innan.

Färdig betyder:
1) Visat försäkring i klubbhuset
2) Gjort loss båten och sett till att den är färdig för lyft
3) Satt ut tampar på båten för lyftgubbarna att stabilisera båten med under transporten.

När båten är i hamnen avlägsnas allt som ni inte skall ha kvar på varvet. Det som skall sparas samlas ihop och märks upp. I år kommer allt som inte är märkt att slängas så det är viktigt!

De trailerbåtar som sjösätter själva skall låsa upp sina trailers i det fall de behöver flyttas på! Ni som sjösätter själva och inte visat försäkring tidigare måste komma och visa detta sjösättningsdagen.

Med hopp om fint väder och en fin sjösättningsdag!

P.s. Ni har väl betalat lyftavgiften på 750 kr? Den ska ha bokförts på klubbens bankkonto senast 2 maj till bankgiro 774–3503 eller Swish 123 199 98 53. D.s

Inför sjösättning våren 2022

Förutsättningar:

 • Att du först har läst igenom informationen från klubbens ordförande Thomas Andrén
 • Alla, som sjösätter med traktor eller kran våren 2022, betalar lyftavgift, dvs även de med ”fria lyft”. (De med fria lyft kompenseras senare med ett arvode, som ger samma nettoeffekt efter skatt, som kostnaden för det fria lyftet.)
 • Inbetald lyftavgift ger rätt till sjösättning vid ordinarie tillfälle(n)*. (Ingen betald lyftavgift – ingen sjösättning vid ordinarie tillfälle.)
 • Sjösättning vid annat tillfälle kan medges av ordföranden. Kostnaden för sjösättning vid annat tillfälle är 1 500 kr om lyftet görs med Piluddens traktor. För båtar som måste lyftas av inhyrd kran debiteras vad klubben får betala för inhyrningen. (Klubben bokar tid efter överenskommelse med respektive båtägare.)

*)           Ordinarie tillfälle(n) enligt scenario 1 eller 2 i informationen från Thomas Andrén.

Praktiska anvisningar:

 • Lyftavgift 750 kr inför sjösättning vid ordinarie tillfälle(n) inbetalas så att det finns bokfört på klubbens bankkonto senast 2 maj till bankgiro 774–3503 eller Swish 123 199 98 53.
 • Information om betalning av lyftavgift för sjösättning vid annat tillfälle kommer senare.

Anvisningar för SAMTLIGA båtägare, dvs även för er som sjösätter själva:

 • Före sjösättning ska alla båtägare ha visat upp kvitto på betald båtförsäkring. Kan göras genom uppvisande av kvitto i klubbstugan söndag 8 maj eller genom inskickande via mejl av scannat eller fotat kvitto till kassören tom@sagerberg.com senast 2 maj.
 • Medlem, som skickar in kvitto med mejl enligt ovan ska också logga in på BAS och kontrollera att de egna adressuppgifterna stämmer.

Med vänliga hälsningar

Tom Sagerberg

Kassör

Upptagning nu till helgen 2-3 oktober 2021

Till helgen, 2-3 oktober, är det som ni vet dags att lyfta båtarna. Som vanligt lyfts de lite större båtarna med en inhyrd kran och övriga med klubbens traktor.

 Här är nu listor över vem som lyfter vilka dagar och vilka tider.

Var på plats minst en halvtimme innan er tid

Ha koll på era bockar/trailer (pumpade däck), och ha er båtklar (provstarta gärna båten en dag innan) med tampar fästa i för och akter så vi kan hålla båten still medans vi transporterar den.

Tag med försäkringsbeskedet och kontrollera innan ni kommer att ni även har betalat försäkringen.

Välkomna !

Justerad upptagningsplan för båtar som lyfts med traktor den 2 – 3 oktober

Justerad upptagningsplan för de som lyfts med kran den 3 oktober

För alla att tänka på

För att allt ska gå så smidigt som möjligt och att lyftplaneringen inte försenas uppmanas du att komma i god tid och se till att:

– bockar och övrig uppställningsutrustning mm är i fullgott skick

– motorn startar så att du kan vara vid upptagningskajen i tid

– det finns tampar i för och akter

– erforderliga verktyg finns till bockar (13 mm blocknyckel/skiftnyckel).

Även om vi har grupp erfarna medlemmar som hjälper till vid lyftet är du personligen ansvarig för att din båt blir placerad på ditt uppläggningsmateriel på ett acceptabelt sätt.

Vänta med att högtryckstvätta tills vi placerat dina båtgrannar!

Glöm inte att besöka sekretariatet i klubbstugan innan lyftet. För att vi skall kunna lyfta båten krävs att du har visat upp ett försäkringsbevis och att du betalat lyftavgiften. Utan betald lyftavgift kan vi inte lyfta din båt och utan giltig försäkring kan din båt inte vinterförvaras på klubbens varvsområde.

Det är bra att du stämmer av att dina registeruppgifter är riktiga i vårt system.

Sjösättning på söndag 2 maj 2021

Beroende på var du står på varvet, så ser du din planerade sjösättningstid. Kom i god tid för din sjösättning! Röda tider avser tider för kranlyft och svarta tider avser tider för traktorlyft.

Se till att du innan sjösättning har varit i kontakt med vårt sekretariat för uppvisande av försäkringsbevis och för att hämta lyftbiljett mot uppvisande av betalning av lyftavgiften via Swish. Sekretariatet öppnar 06:30 sjösättningsdagen.

 • Lyftavgiften är 750 kr och du betalar den via Swish till nummer : 1231999853 ange ditt namn och medlemsnummer som information
 • Försäkra dig också i god tid innan sjösättningsdagen om att allt står rätt till med din båt, dvs att du har en fungerande och startande motor och att du har nödvändiga tampar och fendrar.
 • När din båt har sjösatts: flytta undan eventuella bockar och annat uppställnings-/täckningsmaterial på varvsområdet.
 • Om ni inte har Swish kan ni som alternativ betala in avgiften till bankgiro: 774-3503. Senast onsdag den 28 april måste betalningen vara gjord för att hinna vara registrerad på vårt konto. Skriv medlemsnummer och ditt namn.

Att passa tiden är mycket viktigt! Har du problem med att sjösätta, kontakta varvschefen snarast eller på telefon 070 10 58 412.

Om du sjösätter din båt själv måste du visa upp ett giltigt försäkringsbevis i klubbhuset på sjösättningsdagen. Om du inte kan komma mellan kl 7 och kl 15 så kontakta klubbordförande Mats Johansson före sjösättningsdagen! Båten skall vara helförsäkrad på sjösättningsdagen. I klubbhuset behöver du visa upp din försäkring, annars finns risk för att din nyckel spärras. Glöm inte att låsa upp eventuell trailer!

Vi hoppas att bilden över varvet och tidsangivelserna visar tydligt när respektive båt planeras att lyftas i sjön. Var i tid och se tiden som preliminär. Allt handlar om hur effektivt lyftarbetet kan fortlöpa och hänger på att det inte blir oförutsedda stopp eller förseningar. Glöm inte att besöka klubbstugan innan ditt planerade lyft för att visa upp försäkringsbesked, kontrollera uppgifterna i systemet och betala lyftavgiften.

Välkommen till 2021 års sjösättning och tänk på att hålla avstånd till varandra så här i Corona-tider!

Hälsningar

Styrelsen

Sjösättning sker den 2 maj 2021

Sjösättning sker alltid första söndagen i maj. För 2021 blir därmed sjösättningen den 2 maj. Årsmötet den 28 mars 2021 beslutade om att lyftavgiften uppgår till 750 kr. Lyftavgiften betalas via Swish. Mer information kommer när det börjar närma sig.

Ny upptagningsplan för mobilkranslyft den 11 oktober!

OBS! Här finns ny upptagningsplan för er som ska ta upp båten med mobilkranen nu på söndag den 11 oktober!

Kom i god tid innan ert planerade lyft för anmälan, uppvisande av försäkring och betalning av lyftavgiften samt kontroll av er uppställningsutrustning.

Mer info finns här på hemsidan under fliken “Hamnen/varvet” och valet “Sjösättning/upptagning”. Välkommen på söndag den 11 oktober och tänk på att hålla avstånd!

Upptagning 2020

Upptagning sker 3-4 oktober med traktor och 11 oktober med kran 2020

Det är dags för upptagning av de båtar som ska vinterförvaras på klubbens varvsområde. Tänk på att komma i god tid till klubbstugan för att visa upp er försäkring i samband med båtupptagningen. Det gäller även ni som tar upp båten själv!

Lördag den 3:e och söndag den 4:e oktober använder vi vår traktor för att lyfta de båtar som är lämpliga för ett traktorlyft. Söndagen den 11 oktober använder vi mobilkran för att lyfta de båtar som inte är lämpliga att lyfta med vår egen traktor. Nedan ser ni upptagningsplanerna.

Upptagning med traktor

Betala med Swish till nr: 1231999853 och ange ditt namn och medlemsnummer som information.

Om ni inte har Swish kan ni som alternativ betala in avgiften till bankgiro: 774-3503. Senast den 30 september måste betalningen vara gjord för att hinna vara registrerad på vårt konto. Skriv medlemsnummer och ditt namn.

Upptagning med kran

Ni som har båt som ska tas upp med mobilkranen den 11 oktober, behöver ta med 500 kr i kontanter för betalning av lyftkostnad. Kom i god tid innan ert planerade lyft, för anmälan, uppvisande av försäkring och betalning av lyftavgiften samt kontroll av er uppställningsutrustning!

För alla att tänka på

För att allt ska gå så smidigt som möjligt och att lyftplaneringen inte försenas uppmanas du att komma i god tid och se till att:

– bockar och övrig uppställningsutrustning mm är i fullgott skick

– motorn startar så att du kan vara vid upptagningskajen i tid

– det finns tampar i för och akter

– erforderliga verktyg finns till bockar (13 mm blocknyckel/skiftnyckel).

Även om vi har grupp erfarna medlemmar som hjälper till vid lyftet är du personligen ansvarig för att din båt blir placerad på ditt uppläggningsmateriel på ett acceptabelt sätt.

Vänta med att högtryckstvätta tills vi placerat dina båtgrannar!

Glöm inte att besöka sekretariatet i klubbstugan innan lyftet. För att vi skall kunna lyfta båten krävs att du har visat upp ett försäkringsbevis och att du betalat lyftavgiften. Utan betald lyftavgift kan vi inte lyfta din båt och utan giltig försäkring kan din båt inte vinterförvaras på klubbens varvsområde.

Det är bra att du stämmer av att dina registeruppgifter är riktiga i vårt system.

Med vänlig hälsning och hopp om fint väder!

Kenneth Stenberg, varvschef

Planerad upptagning oktober 2020

Upptagningen är planerad att ske under helgen v 41 (11 oktober) med kran och under helgen v 40 (3-4 oktober) med traktor.

Mer information kommer när det närmar sig.

Undantagsvis kan upptagning med traktor sker efter godkännande av varvschef mot dubbel avgift. De som tar upp sin båt själva och har båten på trailer blir anvisad plats på varvet.

Sjösättning sker 3 maj 2020

Våren och årets sjösättning närmar sig. Traditionen bjuder att sjösättningsdagen ska vara den första söndagen i maj och därför sjösätter vi söndagen den 3 maj samtliga båtar.

Här på kartan kommer du att kunna se när din båt planeras att sjösättas. Beroende på var du står på varvet, så ser du din planerade sjösättningstid. Kom i god tid för din sjösättning!

Röda tider avser tider för kranlyft och svarta tider avser tider för traktorlyft.

Se till att du innan sjösättning har varit i kontakt med vårt sekretariat för uppvisande av försäkringsbevis och betalning av lyftavgift. Sekretariatet öppnar 06:30 sjösättningsdagen.

 • försäkra dig också i god tid innan sjösättningsdagen om att allt står rätt till med din båt, dvs att du har en fungerande och startande motor och att du har nödvändiga tampar och fendrar.
 • När din båt har sjösatts: flytta undan eventuella bockar och annat uppställnings-/täckningsmaterial på varvsområdet.

Att passa tiden är mycket viktigt! Har du problem med att sjösätta, kontakta varvschefen snarast eller på telefon 070 10 58 412.

Om du sjösätter din båt själv måste du visa upp ett giltigt försäkringsbevis i klubbhuset på sjösättningsdagen. Om du inte kan komma mellan kl 7 och kl 15 så kontakta klubbordförande Wallde Johansson före sjösättningsdagen! Båten skall vara helförsäkrad på sjösättningsdagen. I klubbhuset behöver du visa upp din försäkring, annars finns risk för att din nyckel spärras. Glöm inte att låsa upp eventuell trailer!

Du måste ha med dig 500 kronor i kontanter för att betala sjösättningen.

Eftersom flertalet båtägare på varvet saknat numrering på sina bockar kan vi inte som tidigare göra en lista över vilka som sjösätts viss tid. Vi hoppas dock att bilden över varvet och tidsangivelserna är tydliga nog för att visa när respektive båt planeras att lyftas i sjön. Var i tid och se tiden som preliminär. Allt handlar om hur effektivt lyftarbetet kan fortlöpa och hänger på att det inte blir oförutsedda stopp eller förseningar. Glöm inte att besöka klubbstugan innan ditt planerade lyft för att visa upp försäkringsbesked, kontrollera uppgifterna i systemet och betala lyftavgiften.

Välkommen till 2020 års sjösättning och tänk på att hålla avstånd till varandra så här i Corona-tider!

Hälsningar

Styrelsen.

 

Nya rutiner och tider för sjösättning och upptagning

Vid Piluddens båtklubbs årsmöte beslutades det om rutiner och tider vid sjösättning och upptagning. Du kan läsa om dessa under fliken “Om PBK” och valet “Stadgar och regelverk”.

Upptagning lördag 5 oktober och söndag 6 oktober 2019

Det är dags för upptagning av de båtar som ska vinterförvaras på klubbens varvsområde. Tänk på att komma i god tid till klubbstugan för att visa upp er försäkring i samband med båtupptagningen. Det gäller även ni som tar upp båten själv!

Ni som har båt som ska tas upp, glöm inte att ta med 500 kr i kontanter för betalning av lyftkostnad. Kom i god tid innan ert planerade lyft, för anmälan, uppvisande av försäkring och betalning av lyftavgiften samt kontroll av er uppställningsutrustning!

Lördag den 5:e och söndag den 6:e oktober använder vi vår traktor för att lyfta de båtar som är lämpliga för ett traktorlyft. Söndagen den 6 oktober använder vi även en mobilkran för att lyfta de båtar som inte är lämpliga att lyfta med vår egen traktor. Nedan ser ni upptagningsplanerna.
 
För att allt ska gå så smidigt som möjligt och att lyftplaneringen inte försenas uppmanas du att komma i god tid och se till att:
– bockar och övrig uppställningsutrustning mm är i fullgott skick
– motorn startar så att du kan vara vid upptagningskajen i tid
– det finns tampar i för och akter
– erforderliga verktyg finns till bockar (13 mm blocknyckel/skiftnyckel).
Även om vi har grupp erfarna medlemmar som hjälper till vid lyftet är du personligen ansvarig för att din båt blir placerad på ditt uppläggningsmateriel på ett acceptabelt sätt.
Vänta med att högtryckstvätta tills vi placerat dina båtgrannar!
 

Glöm inte att besöka sekretariatet i klubbstugan innan lyftet. För att vi skall kunna lyfta båten krävs att du har visat upp ett försäkringsbevis och att du betalat lyftavgiften. Utan betald lyftavgift kan vi inte lyfta din båt och utan giltig försäkring kan din båt inte vinterförvaras på klubbens varvsområde. Dessutom är det bra för framtiden om du vid besöket kollar dina registeruppgifter.

Med vänlig hälsning och hopp om fint väder!

Gunnar Sävenstedt, varvschef

 
 

Sjösättning 2019 sker söndag 5 maj

Våren och årets sjösättning närmar sig. Traditionen bjuder att sjösättningsdagen ska vara den första söndagen i maj och därför sjösätter vi söndagen den 5 maj. När det är dags, tänk på detta vid sjösättningsdagen:

 • försäkra dig i god tid innan sjösättningsdagen om att allt står rätt till med din båt, dvs att du har en fungerande och startande motor och att du har nödvändiga tampar och fendrar.
 • kom i god tid för din sjösättning.

Här kommer du att kunna se när din båts sjösättning är planerad:

Se till att du innan sjösättning har varit i kontakt med vårt sekretariat för uppvisande av försäkringsbevis och betalning av lyftavgift. Sekretariatet öppnar 06:30 sjösättningsdagen.

När din båt har sjösatts: flytta undan eventuella bockar och annat uppställnings-/täckningsmaterial på varvsområdet.

Att passa tiden är mycket viktigt för att vi ska undvika luckor i kranlyften!
Om du sjösätter din båt själv måste du visa upp ett giltigt försäkringsbevis i klubbhuset på sjösättningsdagen. Om du inte kan komma mellan kl 7 och kl 15 så kontakta klubbordförande Wallde Johansson före sjösättningsdagen! Annars finns risk för att din nyckel spärras.

Glöm inte att låsa upp eventuell trailer!

Du måste ha med dig 500 kronor i kontanter för att betala sjösättningen.
Båten skall vara helförsäkrad på sjösättningsdagen. Visa upp din försäkring!