Måsskyddet – instruktion för de som gör sommarvaktpass

De som gör sommarvaktpass har också ansvar för att se över måsskyddet i hamnen i form av rovfåglar på spön. Det förekommer ibland problem med fåglarnas funktion.  Vindarna snurrar runt och det tar i lite extra ibland, dessemellan kan det vara helt vindstilla och fåglarna hänger ”livlösa”.  Problem:

* Fåglarna snurrar upp linan runt spöt och funktionen avtar-uteblir.

* Linan som håller spöt till bryggan snurrar upp sig runt spöt och låser spöts möjlighet att vrida sig efter vinden. (alla spön har inte vridfunktion)

* Spöts glasfiberdelar sitter fast i varandra men kan vid hård belastning glida isär och spöt går sönder helt eller delvis.

Måsskydden behöver daglig tillsyn, därför har detta lagts in som uppgift i vaktinstruktionen. Se mer info här. Ni som har vakt tillse att fåglarna fungerar eller vidtag lämpliga åtgärder för att återställa funktionen om brister uppdagas enligt ovan. Om vinden tilltar och det befaras bli mer än 10 m per sekund: Ta ner spöt koppla bort fågeln. Lägg fågeln i förrådet. Vid speciella brister anteckna detta i loggen.