Arbetspass Klubbholmen

Nu finns nytt arbetspass att boka in sig på. Det är att öppna klubbholmen den 9 maj. Totalt 6 personer behövs. 2 personer till grillrenovering. Här behövs två stycken med erfarenhet av murning. 4 personer till uppställning av material, städning, klippa och röja sly. Tid 10-14, bokning görs på Båtunionens hemsida.

I dessa tider gör vi vad vi kan för att hålla ett tillräckligt avstånd från varann. Kör helst egen båt ut till klubbholmen. Jag kan säkert ta med 1 eller max 2 personer ut till ön. Samling vid vakttornet god tid innan arbetspasset. Hälsningar Henrik Norén