Årsmötesprotokollet är klart

Nu är protokollet från årsmötet den 29 januari underskrivet och klart. Den finns att läsa under medlemssidorna på vår gamla hemsida www.piluddensbk.com, som du som medlem kommer åt med din inloggning. Ett exemplar kommer även att finnas på anslagstavlan i klubbstugan. Arbete pågår med att skapa medlemssidor på denna, vår nya hemsida, där protokoll från årsmöten och styrelse kommer att finnas. Tills dess att det arbetet blir klart kommer den gamla hemsidan att finnas kvar så att alla medlemmar kan läsa och komma åt protokoll med tillhörande dokument.