Kallelse till årsmöte 2023

Härmed kallas du som båtägande medlem i Piluddens Båtklubb till vårt årsmöte
söndag den 19 februari 2023 kl. 15.00 – 17.00.
Mötet hålls i Folkets hus, Kallhälls centrum.

Observera att motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 29 januari 2023 kl. 14.00.

Under fliken “Om PBK” finns valet “Medlemssida” och därunder valet “Årsmöten”, kommer samtliga möteshandlingar att läggas ut inför mötet.

Välkomna hälsar Styrelsen i Piluddens Båtklubb!