Miljöstationen och avfallshantering

Tyvärr visar det sig vid kontroll att det finns mycket att förbättra vad gäller efterlevnaden av regler
samt ordning och reda i största allmänhet i och kring vår miljöstation på övre varvet. Vid två
kontrolltillfällen har det visat sig att behållaren för tomma olje- och glykolbehållare används till att
slänga allt möjligt, från hundbajspåsar till plastmöbler.

Läs bifogat dokument med bilder