Reviderade handlingar till årsmötet

Inför årsmötet den 28 mars för alla båtägande medlemmar har vi kompletterat den reviderade handlingsplanen för hur HAV:s riktlinjer kommer att uppfyllas av klubben. Kompletteringen beror på att Järfälla kommuns miljöförvaltning lämnat synpunkter på handlingsplanen. I årsmöteshandlingarna finns även nu underskriven revisionsberättelse och signerade bokslutshandlingar. Handlingarna finns under medlemssidorna: Medlemssida – Piluddens Båtklubb (piluddensbatklubb.com)

Alla båtägande medlemmar ska ha fått en Teams-länk för att ansluta digitalt till årsmötet den 28 mars kl. 15.30.