Sjölotsens båtutbildningar

Passa på att komplettera med att gå en navigationskurs. Eller kanske behöver någon i familjen det, ju fler ombord som kan desto roligare blir sommarens seglatser. Sjölotsen har en del nyheter i kursupplägget i år. Fler och fler tycker att förarintyget är lite för enkelt. Det beror nog på att alla Sjölotsens elever är båtklubbsmedlemmar och troligen har båt.

Då vill de ta Kustskepparen i stället men vill samtidigt ha en repetition av Förarintyget. Då har de skapat ”Kombikurs” som innebär en helg som föregås av två kvällar. Därefter skriver man prov för Förarintyg (vid behov) och Kustskepparintyg.

Det Sjölotsen vill slå ett slag för är Ungdomskursen. Den är till för alla från 12-18 år och kostar bara 1.300 kr.

Mer information finns på Sjölotsens hemsida: www.sjölotsen.se

Om du/ni vill ha en ”klubbintern” kurs eller tillsammans med grannklubbar hör av dig så försöker Sjölotsen knyta ihop en sådan

Sjölotsen, Christer & Hasse, mobilnr  070-5425680, email hasse@sjolotsen.se