Sjösättning sker söndag 7 maj

Mail med viktig information inför sjösättningen är utskickad till alla båtmedlemmar.