Category Archives: Uncategorized

Det låter kring Piluddens Båtklubb

Jag har fått en del kommentarer på sistone om missljud från Piluddens Båtklubb, både från motorbåtar och segelbåtar.

Segelbåtsägare

Vid de senaste hårda vindarna så var det ett stort antal båtmaster som klingade och klang väldigt mycket. Gott sjömanskap innebär, förutom massa andra saker, också att man inte skall låta fallet smälla mot masten det mår varken fallet, masten eller omgivningen bra av. När ni sträcker upp fallet så linda det ett varv runt vanten så smäller det inte alls.

Motorbåtsägare

Tomgångskörning av motorer i hamnen, särskilt de lite kraftigare motorerna, kan vara störande för de boende i området.  Järfälla kommun har ett generellt förbud på tomgångskörning på 1 minut i kommunen. Detta får också anses gälla för båtar i Piluddens båtklubb. Vi skall vara måna om goda relationer med våra närmsta grannar och minska störningar så mycket som möjligt.

Har du behov av att varmköra din motor under längre tid så kan du flytta båten till varvet där grannarna inte störs på samma sätt.

I övrigt så önskar alla en fortsatt god och lugn sommar
Med vänlig hälsning
Mattis
Ordf.

Nytt arbetspass att boka

Nu finns nytt arbetspass att boka på Båtunionen: arbetspass för att klippa gräs och rensa sly vid övre varvet. Arbetspasset sker nu på torsdag 8 juli 19:00 – 21.00.

Tomgångskörning i hamnen

Vi har fått klagomål på tomgångskörning av motorer i båtklubben. Järfälla kommun har ett generellt förbud på tomgångskörning på 1 minut i kommunen. Detta får också anses gälla för båtar i Piluddens båtklubb. Vi ska vara måna om goda relationer med våra närmsta grannar och minska störningar så mycket som möjligt. Har du behov av att varmköra din motor under en längre tid så kan du flytta båten till varvet där grannarna inte störs på samma sätt.

Olyckan med mastkranen

Som vi meddelat via mail hade vi en olycka med mastkranen söndagen den 13 juni. Ingen person kom till skada fysiskt men båten som skulle masta på skadades och mastkranen är skadad bortom alla möjligheter till reparation. Styrelsen hade tisdagen den 15 juni ett extra styrelsemöte angående den uppkomna situationen.

Styrelsen vidtar följande åtgärder:

·      Kontakt med försäkringsbolaget.

·      Kontakt med arbetsmiljöverket för att utröna om händelsen skall anmälas.

·      Vi tillsatte en grupp som skall demontera och frakta iväg den gamla mastkranen.

·      Vi initierade en grupp som skall planera för hur vi skall ordna av- och påmastning fram till dess att vi hittat en permanent lösning för detta.

Vi återkommer med information allteftersom.

Med vänlig hälsning

Mats E Johansson

Ordförande

Bottensanering av båtar

Mail har skickats till alla båtägare i klubben om bottensanering av båtar som saknar analysvärden från Happy Boat. Ni kan ta del av meddelandet här på hemsidan också Bottensanering av båtar som saknar analysvärden i Happy Boat rapporten under fliken Hamnen/Varvet och valet klubbens miljöarbete

Nu när hamnen öppnat

Tänk på att bryggorna ska vara fria från båtägarens tillhörigt material (ex.vis “trekanterna” till bommarna).
Olyckstillbud har inträffat när man inte observerat materialet på bryggan.

Arbetspass öppna klubbholmen

Ö-ansvarig Mikael Söderberg öppnar klubbholmen lördag den 15 maj. Han behöver 4 personer till arbetspasset som finns att boka in sig på Båtunionens hemsida. Först till kvarn gäller…